In de industrie is nog te weinig aandacht voor circulariteit

circulariteit

Het aantal bedrijven in de maakindustrie dat zich actief bezighoudt met circulariteit valt tegen. Zo heeft ruim driekwart van de bedrijven hiervoor geen plan van aanpak. Dat blijkt uit onderzoek van Kruizinga.nl, een leverancier van opslag- en transportmiddelen. De sector heeft wel aandacht voor circulariteit, maar er valt nog heel veel te verbeteren, meent Managing Director Boris Vildósola Bustos.

Het onderzoek werd gehouden onder 376 Nederlanders die werkzaam zijn in de industrie. Ondervraagd zijn productiemedewerkers, middenkader, projectleiders, senior management en eigenaars/partners. Meer dan 75 procent van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf nog geen plan van aanpak heeft op het gebied van circulariteit. En dat wordt volgens Boris Vildósola Bustos van Kruizinga.nl hoog tijd. ‘Nederland moet in 2050 een volledig circulaire economie zijn waarbij grondstoffen niet verloren gaan. Hierbij is veel aandacht voor materiaalefficiency, recycling en circulair inkopen nodig.’

Geen budget voor circulaire aanpak

Ondanks het feit dat 40 procent aangeeft dat er veel/heel veel aandacht voor circulariteit is, heeft slechts 16 procent hier budget voor vrijgemaakt. De meeste aandacht wordt besteed aan het sorteren en gescheiden aanleveren van afval, het efficiënt omgaan met grondstoffen en het beperken van de hoeveelheid verpakkingsmaterialen. Maar het circulair inkopen krijgt bijvoorbeeld nog weinig aandacht. Bij slechts een kwart van de ondervraagden is binnen het bedrijf iemand verantwoordelijk gemaakt voor circulariteit.

In ruim 60 procent van de gevallen geven de ondervraagden aan dat er geen aandacht of slechts enige aandacht voor circulariteit is. Daartegenover staat dat bijna de helft vindt dat er te weinig aandacht aan wordt gegeven. De wil is er dus wel, maar een planmatige aanpak ontbreekt nog.

Plan van aanpak en communicatie

Ook wordt de aandacht die er voor circulariteit binnen de organisatie is, op de verschillende functieniveaus anders ervaren, blijkt uit het onderzoek. Het middenkader en seniormanagement zijn van mening dat hier meer aandacht voor is dan op de werkvloer wordt aangegeven. Beleid en praktijk lopen dus kennelijk uiteen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat operationele medewerkers en lager management bijna tweemaal zo vaak dan senior management melden dat er te weinig aandacht aan circulariteit wordt gegeven.

Dat kan betekenen dat bedrijven onvoldoende communiceren over de richtlijnen óf dat er geen duidelijke richtlijnen zijn. Een plan van aanpak, liefst met een budget, een verantwoordelijke medewerker circulariteit én goede communicatie kunnen hier een belangrijke rol in spelen, aldus de onderzoekers.