Implementatie van strategie

Implementatie van strategie

De titel van dit boek is natuurlijk rabiate onzin. Strategie is helemaal niet hetzelfde als executie. Strategie is het plan van een bedrijf om een specifieke ‘heuvel’ te veroveren en de executie de daadwerkelijke uitvoering ervan. Auteur Jacques Pijl, directeur van het adviesbureau Turner, schrijft dat feitelijk altijd al gold dat een strategie zonder executie zinloos is. Eigenlijk gaat dit boek dus over de executie van een strategie.

Pijl stelt dat in de huidige economie, ‘het nieuwe normaal’, bedrijven niet meer hoeven te kiezen tussen Operational Excellence, Customer Intimacy en Product Leadership, maar op alle drie invalshoeken minimaal een cijfer 8 moeten scoren. Het is met deze zeer discutabele afspraak duidelijk dat hij weinig verstand heeft van supply chain-strategie. Want de keuze voor een van deze drie strategieën, waarschijnlijk per productcategorie, bepaalt de inrichting van de bijbehorende supply chain.

Is hiermee dit boek gelijk waardeloos? Nee, zeker niet. Het geeft een heldere en praktische uitleg over hoe managers bestaande processen kunnen verbeteren en vernieuwen en daarnaast moeten innoveren. In het huidige, rap digitaliserende tijdperk is het noodzakelijk de dagelijkse processen voort te zetten en tegelijkertijd de business te veranderen. Pijl is een sterk bepleiter van standaardisatie die voor vrijheid, tijd en flexibiliteit zorgt.

Het gevisualiseerde model voor de uitvoering van de strategie in dit boek geeft een helder overzicht van alle relevante aspecten, maar komt in de uitwerking ook een beetje ambtelijk over. De vraag is of de in het boek aangehaalde bedrijven als Unilever en FrieslandCampina dit beschreven model integraal toepassen. Dit lijvige handboek geeft veel houvast, maar lijdt regelmatig aan adviesjargon.

‘Strategie=Executie’ (2017), Jacques Pijl. Uitgever: Vakmedianet, 363 blz., €31,50.

Oordeel: ***