IFCL deelt ‘best practices’ voor veiligheid chemische logistiek

chemische logistiek

Veel kennis over veiligheid in de chemische logistiek is niet wereldwijd bekend. De International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) gaat daar verandering in brengen. Met het verzamelen en delen van ‘best practices’ via een database moeten nieuwe incidenten voorkomen worden. 

In de chemische logistiek zijn er door de jaren heen veel best practices verschenen over het veilig werken met gevaarlijke stoffen binnen deze branche. Die blijven echter vaak verborgen binnen een branchevereniging of een land. Volgens de Nederlandse branchevereniging VNCW moet dat anders, omdat het delen van kennis nieuwe incidenten kan voorkomen. Daarnaast helpt het ook kosten te verlagen en de samenwerking op het gebied van wetenschappelijke expertise te stimuleren.

Online platform

Allerlei best practices die de afgelopen jaren (internationaal) zijn gepubliceerd, worden door de IFCL op gestructureerde wijze in kaart gebracht, verzameld en via een online platform aangeboden. De informatie is beschikbaar in een kort uittreksel, in zowel het Nederlands als het Engels. Behalve het vergroten van de veiligheid streeft de stichting ook naar de ontwikkeling van internationale normen op dit gebied, het bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis rond de veiligheid binnen de chemische logistiek.

Internationaal netwerk

Voordeel van deze opzet is dat uiteenlopende bedrijven en organisaties samenwerken met één gemeenschappelijk doel: veiligheid. Het project van de IFCL zal voornamelijk bestaan uit onderzoek en het in kaart brengen van de bestaande toepassingspraktijken. Het resultaat is niet alleen een overzichtelijk gestructureerde database, maar ook een internationaal netwerk van experts en/of onderzoeksbureaus die elkaar weten te vinden. Het project wordt financieel ondersteund door de Nederlandse overheid via de SVO-regeling, projectdeelnemers, de IFCL en een aantal Nederlandse bedrijven.

De best practices zijn te zijner tijd hier te vinden.