Hypermodern food-distributiecentrum Plus

Alle Plus-supermarkten worden vanaf 2020 vanuit één nieuw, volledig gemechaniseerd distributiecentrum bevoorraad. De activiteiten van de vier bestaande distributiecentra worden stapsgewijs overgeheveld naar het nieuwe dc in Tiel, dat een van de modernste food-distributie-centra voor houdbare producten van Nederland wordt.

‘We willen volgend jaar starten met de bouw van een hypermodern distributiecentrum in het centrum van het land. Een belangrijke stap voor Plus, want opereren vanuit één volledig gemechaniseerd distributiecentrum zorgt voor een substantiële kostenreductie. In deze competitieve branche is dat belangrijk voor de concurrentiepositie van Plus in de toekomst’, meldt algemeen directeur Jan Brouwer.

Plus heeft op dit moment vier regionale dc’s voor houdbare producten in Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort. De voorgenomen centralisering van de activiteiten biedt het supermarktconcern de gelegenheid om de logistieke activiteiten veel efficiënter in te richten.

Volledig gemechaniseerd

Het nieuwe distributiecentrum gaat alle 262 Plus-supermarkten bevoorraden. Dat het distributiecentrum volledig gemechaniseerd wordt voor het totale houdbare assortiment, is uniek in de Nederlandse foodretail. Het nieuwe distributiecentrum staat op 9,3 hectare grond en is 41.000 vierkante meter groot.

Bij het ontwerp van het pand spelen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol. Dit komt met name tot uiting in het materiaalgebruik, de warmteterugwinning en de waterhuishouding. Daarnaast heeft Plus nog een optie van 80.000 extra vierkante meter voor uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

Van 435 naar 250 fte

Op termijn wil Plus de activiteiten van de vier regionale distributiecentra voor houdbare producten stapsgewijs onderbrengen in het centrale dc. Er werken in de huidige vier distributiecentra circa 700 medewerkers, zo’n 435 fte. Het nieuwe dc biedt werk aan circa 250 fte.

De voorgenomen bouw van het nieuwe distributiecentrum start, na het nemen van een formeel besluit, medio 2017. De verwachting is dat de eerste activiteiten van de bestaande distributiecentra over drie jaar overgeheveld worden. Het nieuwe distributiecentrum zal medio 2020 volledig operationeel zijn.