‘Hoog tijd voor meer volwassen aanpak risicomanagement’

Hoewel 58 procent van de ondernemers in de sector Transport en Logistiek goed op weg is wat betreft risicomanagement, wordt het tijd voor een meer volwassen aanpak hiervan. Dat is de belangrijkste conclusie van het ABN-Amro-rapport ‘Risicomanagement 2.0: uw nieuwe kenmerk in de kwaliteitsketen’ dat woensdag werd gepubliceerd.

Volgens het rapport zegt ruim 90 procent van de logistieke dienstverleners en transportbedrijven zich bewust te zijn van de belangrijkste operationele en strategische risico’s. Slechts 61 procent heeft echter een plan B klaarliggen als zich (grote) verstoringen voordoen. Iets minder dan 50 procent van de bedrijven drukt de gevolgen die dit voor de bedrijfsvoering heeft uit in geld.

In een volwassen risicocultuur worden volgens ABN-Amro risico’s expliciet vastgelegd, gedeeld, besproken en gekwantificeerd binnen de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 11 procent van de bedrijven een dergelijk risicomanagementsysteem heeft.

ABN-Amro wijst op de toegevoegde waarde van een gestructureerde aanpak van risicomanagement. Door risico’s effectief en structureel te beheersen, maken bedrijven minder onverwachte kosten, verspillen ze minder tijd aan incidenten, versterken ze hun concurrentiepositie en kunnen ze beter afgewogen beslissingen nemen.

Daar komt volgens de bank bij dat bedrijven met een goed risicomanagementsysteem een betrouwbaardere keten kunnen garanderen voor hun opdrachtgevers. Risicomanagement biedt zo bescherming tegen (financiële) tegenslagen, maar stelt ondernemers ook in staat kansen beter te benutten, aldus het rapport.

De bedrijven die inmiddels goed op weg zijn met hun risicomanagement, hebben dit proces weliswaar vastgelegd, maar nog niet in alle geledingen van de organisatie verankerd en systematisch toegepast. ‘Zij zoeken ook nog naar een manier om risicomanagement in de genen van medewerkers te krijgen’, aldus Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek van ABN-Amro.

Download het rapport>>