Hoge voorraden storten Stella Fietsen in een crisis

Stella Fietsen

Stella Fietsen ontkomt niet aan een reorganisatie. Was er in coronatijd nog sprake van een exploderende vraag, inmiddels zit de producent van e-bikes in zwaar weer. Als gevolg van een verstoorde supply chain zijn de voorraden veel te hoog, terwijl de vraag inmiddels is afgenomen.

Stella kwam in de problemen door een snelle toename van de vraag naar elektrische fietsen tijdens de coronacrisis, terwijl de fabrikant tegelijkertijd met serieuze toeleveringsproblemen te maken kreeg. Als tegenreactie werden door het bedrijf grote voorraden aan fietsen en onderdelen aangelegd. Daar werd veel geld ingestopt; geld dat niet werd terugverdiend toen de vraag in 2022 uiteindelijk inzakte. Tekenend is dat de balanspost ‘voorraden’ in 2021 bijna verdrievoudigde naar een bedrag van 48 miljoen euro.

‘Ook in 2021 heeft Stella veel last gehad van de coronacrisis’, meldt het bedrijf in een toelichting op de recent verschenen jaarrekening over dat jaar. ‘De verstoring in de supply chain, die in 2021 voor een grote vertraging van onderdelen en fietsen heeft gezorgd, is ook in 2022 nog niet opgelost. In de eerste helft van het jaar heeft dat ervoor gezorgd dat veel al verkochte fietsen niet aan klanten geleverd konden worden. Om deze onvoorspelbaarheid in de supply chain op te vangen, zijn veel bestellingen van fietsen en onderdelen geplaatst.’

Dure voorraad

Volgens Stella verlopen de leveringen sinds juli 2022 beter. Maar doordat veel orders de afgelopen twee jaar vanwege de verstoringen in de supply chain werden doorgeschoven, zijn de nog te leveren voorraden aan de fietsenproducent enorm. ‘Dergelijke hoeveelheden kan Stella niet verwerken, aangezien de verkopen onder druk staan door de huidige economische omstandigheden medio ’22, waarbij consumenten behoudender zijn geworden in grote uitgaven’, aldus het bedrijf in de jaarrekening.

Om van de dure voorraad af te komen en aan de financiële verplichtingen aan de toeleveranciers te kunnen voldoen, werden eind vorig jaar fietsen tegen een gereduceerd tarief in de markt gezet. Dat heeft volgens Stella zijn vruchten afgeworpen, waardoor 2022 uiteindelijk minder slecht eindigde dan vooraf gevreesd werd. Of er ook winst is gemaakt is nog onduidelijk. Wel zijn volgens Stella met diverse leveranciers goede afspraken gemaakt rond nog komende leveringen en betalingen; met anderen wordt nog gesproken.

Herstructurering

Door de aandeelhouders is recent 8 miljoen euro bijgestort om het tekort aan liquiditeiten bij Stella op te vangen. ‘Daarnaast zijn we in constructief gesprek met onze financier over bestaande faciliteit. Komende periode staat daarom in het teken van herstructurering van de processen en daarmee de organisatie’, aldus Stella in het jaarverslag. Zo moet er nog dit jaar nieuwe ‘kennis en kundigheid’ aangetrokken worden, zullen klanten voor meer diensten moeten gaan betalen en worden afdelingen samengevoegd.