Hoge energieprijzen bedreigen chemische industrie

chemische industrie

De torenhoge energieprijzen hebben ook hun weerslag op de chemische industrie. Als grootverbruiker hakken de gestegen prijzen er in de sector flink in. Mocht de chemie in de problemen komen, dan heeft dat ook behoorlijke consequenties voor de Nederlandse economie.

De chemische industrie is sterk verbonden met andere sectoren. Zo betrekt bijvoorbeeld de rubber- en kunststofindustrie een derde van haar grondstoffen uit deze sector. En ook de meubelindustrie past veel chemische producten toe.

Een bedrijf als Nobian, de voormalige zout- en chloordivisie van AkzoNobel, produceert chloor en levert dat aan andere chemische bedrijven. De productie van chloor kost echter veel stroom en dat zorgt nu dus voor een torenhoge energierekening.

‘We zien dat onze afnemers moeite hebben met de hogere prijzen. Ze kunnen die niet meer doorberekenen. Ze bestellen daarom minder en dat raakt ons in onze omzet en ons voortbestaan’, meldt Jorn van der Meer, woordvoerder van Nobian, in het AD.

Mocht Nobian besluiten de productie af te schalen, dan zijn de effecten verderop in de supply chain aanzienlijk. Chloor is bijvoorbeeld nodig voor het maken van kunststoffen, en die zijn weer onmisbaar voor de verwerking in talloze andere producten.

Import

Mocht de productie in Nederland onverhoopt wegvallen, dan stort niet direct de hele keten in. In principe kan de productie hier vervangen worden door import. En omdat in de VS de gasprijs vele malen lager is dan in Europa kan dat ook nog goedkoper zijn.

Volgens Paul de Krom, voorzitter van brancheorganisatie VNCI, maak je je daarmee echter afhankelijker van het buitenland. ‘En we willen juist onafhankelijker worden. Hier produceren betekent leveringszekerheid’, aldus De Krom in het AD. Bovendien is de productie in veel landen volgens hem ook een stuk minder duurzaam dan in eigen land.

Bron: AD