Hoe om te gaan met ingekocht innovatievermogen

De Nederlandse hightech industrie koopt steeds vaker innovatievermogen in. Meestal worden leveranciers gevonden die voor hun innovaties meerdere afnemers hebben, terwijl ze die technologie juist hebben ontwikkeld in opdracht van één enkele afnemer. Zo komt proactiviteit in de keten moeizaam tot stand. Dat ligt volgens promovendus Raphaël Smals aan de manier waarop waarde en risico worden verdeeld in de keten. Dat schrijft Management Team in de uitgave van 28 juni 2012.

‘Afnemers proberen nu preferred customer te worden, waar voorheen leveranciers preferred supplier wilden zijn. Dat heeft gevolgen voor de verhoudingen in de organisatie van de afnemer’, zegt Smals, die onderzocht hoe bedrijven daar het beste om kunnen gaan met inkoop van innovatievermogen. De interne samenwerking tussen R&D en inkoop vormt het knelpunt.

Inkoop moet R&D nog te vaak volgen. Een slechte relatie heeft vaak te maken met onvoldoende visie op de toekomst van de relatie met de leverancier. De win-win situatie ontstaat volgens Smals pas als er een langdurige relatie is tussen leverancier en afnemer en als de ingekochte technologie raakt aan de corebusiness van de afnemer. De afnemer is hier de opdrachtgever, maar stimuleert tegelijkertijd het ondernemerschap van de leverancier om die technologie ook elders te vermarkten.