Hoe groot is de actiebereidheid van mensen in jouw S&OP-proces?

Integrated Business Planning

Ik was laatst te gast in een zaal vol supply chain professionals. Vanuit Involvation mocht ik een discussie begeleiden rondom het thema ‘S&OP: Hoe krijg en houd je S&OP effectief… en alle functies aan boord?’ De cruciale vraag hierbij is hoe je mensen in beweging krijgt en de actiebereidheid rondom Sales & Operations Planning (S&OP) en Integrated Business Planning (IBP) vergroot. Vooral actiebereidheid blijkt lastig grijpbaar; hierbij gaat het immers over houding, gedrag en cultuur.

Eén van de interessante conclusies in de discussie met de supply chain professionals was dat het bij S&OP/IBP moet gaan om het nemen van relevante beslissingen en dat het hierbij klip en klaar moet zijn welke beslissingen door wie, en waar, genomen worden. En, werd er gezegd, een heldere structuur met duidelijke taken en bevoegdheden rondom S&OP/IBP helpt in de actiebereidheid van mensen. Iedereen weet dan immers waar hij of zij aan toe is.

De spijker op zijn kop

Eén van de deelnemers aan de sessie sloeg wat mij betreft de spijker op zijn kop. De stelling van deze ervaren Supply Chain Director was dat je duidelijkheid moet scheppen over wat wél, en vooral ook wat níet in S&OP/IBP beslist wordt. En, stelde hij, maak hierbij expliciet duidelijk dat de beslissingen die in S&OP/IBP genomen worden niet meer op andere plekken genomen worden. Zolang dit niet op orde is, zorgt het voor een hoop ruis, wat de bereidheid om S&OP/IBP tot een succes te maken niet ten goede komt.

Meer actiebereidheid

Ik ben het hier helemaal mee eens. Helderheid over wat wél en wat níet in S&OP/IBP besloten wordt, voorkomt ruis en zorgt dat de besluitvorming niet versnippert. Het gevolg is een grote actiebereidheid en slagkracht van S&OP/IBP. Het is wel van belang om hierbij aandacht te hebben voor wat dit betekent voor alle betrokkenen. Mensen krijgen bevoegdheden, maar moeten ook bevoegdheden opgeven. Sommige beslissingen worden binnen S&OP/IBP genomen, andere daarbuiten. Dit zal niet voor iedereen gemakkelijk zijn, wees dus voorbereid op het geven van uitleg en begeleiding.

Jeroen Scheepers, Senior Consultant bij Involvation