Histories of the future: amusant en ontnuchterend

Het boek Histories of the future belicht de geschiedenis van business forecasting. Het werd geschreven door de Canadese managementconsultant en supply chain-goeroe Jonathon Karelse.

Het boek is allereerst een amusante geschiedenisles over het vakgebied forecasting en een eerbetoon aan alle pioniers en briljante geesten die daar in de afgelopen honderd jaar hun bijdrage aan hebben geleverd. De beschrijvingen van legendes als Roger Babson en Alan Turing en de totstandkoming van forecasttechnieken als die van Box/Jenkins en Holt/Winters zijn verplichte kost voor iedereen die zich op de een of andere manier bezighoudt met forecasting.

Het boek is ook ontnuchterend, het zet hypes als machine learning en CPFR op hun plaats en bespreekt hun toegevoegde waarde. De hoofdstukken over behavioral economics zijn van grote waarde voor managers die zich bezighouden met S&OP. Het laat zien wat de impact is van mensen op forecastprocessen en hoe belangrijk het is om biases te vermijden.

Histories of the future’ (2022), door Jonathon P. Karelse, Forbes Books, 240 blz., €28,58

Histories of the future