Checklist: Het juiste assortiment managen

checklist Slimstock

Hoe goed is uw huidige assortiment afgestemd op de bedrijfsstrategie? Een onevenwichtig assortiment kost een bedrijf marge, een goed assortiment levert geld op. Supply Chain Media en Slimstock creëerden een checklist om te controleren of u het juiste assortiment heeft en de productlevenscycli van de artikelen helder in het vizier heeft.

Veel onverkochte voorraden zijn het gevolg van de allereerste inkooporder. Bedrijven kunnen dan plannen wat ze willen, maar van die voorraad komen ze niet meer af. Voordat een product wordt opgenomen in het assortiment is het daarom zaak om goed na te denken over de productintroductie en de uitfasering van oude producten. Elke levensfase van een product vereist namelijk een eigen aanpak in het voorraadbeheer ervan. De introductie van een nieuw product kent een totaal andere voorraaddynamiek dan die van een uit te faseren artikel.

Verantwoordelijkheid

De toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de migratie van producten naar een volgende levensfase en de bijbehorende  voorraadstrategie blijkt vaak niet goed vastgelegd bij bedrijven. Kortom, door het assortiment goed af te stemmen op de bedrijfsstrategie kunnen bedrijven flink besparen op voorraadkosten en tegelijkertijd de marge vergroten. Is bij uw bedrijf het gekozen assortiment in lijn met de bedrijfsstrategie?

Download: Checklist: Het juiste assortiment managen