Het belang van betekenisvol werk in de supply chain-talentendiscussie

talentendiscussie

De Covid-19-pandemie heeft de arbeidscultuur en de aard van de talentendiscussie ingrijpend veranderd. Veel medewerkers werken vanuit huis en maken gebruik van online vergadervormen. Er is echter nog altijd één constante factor, stelt Lora Cecere, influencer en oprichter van Supply Chain Insights, die zich daarbij baseert op de Talent Study 2020 van haar bedrijf: ‘Werknemerstevredenheid zorgt voor betere arbeidsresultaten.’

‘In de correlatie van oorzaak en gevolg in de supply chain hebben productiebedrijven met meer tevreden werknemers lagere totale kosten en betere prijs-kwaliteitverhoudingen. Niet alleen de kosten zijn lager, maar ook de bedrijfswaarde neemt toe’, aldus Lora Cecere. Als het gaat om talentmanagement moeten bedrijven zich volgens haar realiseren dat talent geen kostenpost is, maar bedrijfswinst. Dit is vooral belangrijk in de context van het voorspelde tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen 2030. ‘Senior supply chain managers (babyboomers) zijn meer tevreden dan millennials en generatie X. En Europese managers in supply chain zijn meer tevreden dan die in Noord-Amerika’, waarschuwt Cecere.

Tevredenheid van de werknemers

Belangrijkste punt van de Supply Chain Insights Talent Study 2020 is dat bedrijven zich moeten richten op het aanbieden van betekenisvol werk om zo de tevredenheid van de werknemers te vergroten. ‘Er is een sterke correlatie tussen werktevredenheid en het geloof van het individu dat het werk zinvol is’, legt Cecere uit. Ook concludeert ze dat het vinden van mensen met de juiste vaardigheden nog steeds een probleem is in zowel Europa als Noord-Amerika, waarbij probleemoplossende vaardigheden van groot belang zijn. Daarnaast bevorderen volgens Cecere de beste managers het eigenaarschap van projecten en programma’s; iets dat meer voorkomt in Europese teams. Bovendien hangt de mate van tevredenheid van werknemers volgens haar samen met een heldere communicatie van managers over strategie en richting van het bedrijf. Tenslotte constateert ze dat beperkingen in de toeleveringstechnologie voor frustraties zorgen, vooral bij de millennials in Noord-Amerika.

Talent als ontbrekende schakel

‘Analytische vaardigheden bij werknemers zijn dun gezaaid. De meest kritische posities omvatten onder andere Demand Planning en S&OP Planning, die een sterke vaardigheid in probleemoplossing en interne beïnvloeding vereisen’, stelt Cecere. ‘Talent is de ontbrekende schakel. Universiteiten moeten zich richten op het opbouwen van vaardigheden op het gebied van planning, want het lukt ons momenteel onvoldoende om kennis van de supply chain van de ene generatie op de andere over te brengen. Ook slagen we er nog niet in de kloof met de zakelijk leiders te dichten om de supply chain te begrijpen als een complex, niet-lineair systeem’, aldus Cecere.

talentendiscussie