Helft Nederlandse CEO’s zet AI in voor stimuleren van omzet en innovatie

AI

CEO’s in Nederland gebruiken Artificial Intelligence (AI) vooral om innovatie en omzetgroei te stimuleren. Driekwart van hen geeft aan betrokken te zijn bij AI-projecten die zich richten op het genereren of verbeteren van inkomstenstromen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS) onder bijna 1300 directeuren van bedrijven met een omzet van meer dan een $ 1 miljard, waarvan 33 uit Nederland.

Van de Nederlandse directeuren kijkt 51 procent naar Artificial Intelligence om redenen van innovatie en omzetgroei. In Europees verband ligt dat percentage met 66 procent echter flink hoger. Nederlandse en Europese CEO’s liggen wel op één lijn als het gaat om de regulering van kunstmatige intelligentie. De opkomst van geavanceerde AI-toepassingen heeft de aandacht voor veiligheid en privacy vergroot. Het overgrote deel van bestuurders op het Europese vasteland geeft de voorkeur aan wereldwijde regelgeving (84%) met regionale controles in dit snel veranderende landschap.

Positief over impact AI

‘TCS AI for Business Study’ rapporteert over de stand van zaken van de toepassing van Artificial Intelligence en de impact ervan op bedrijven. Volgens het onderzoek zijn leidinggevenden over het algemeen positief over de impact van AI, waarbij 57 procent enthousiasme of optimisme meldt over het potentiële effect op bedrijven. 45 procent van de respondenten verwacht dat tot de helft van hun werknemers binnen drie jaar generatieve AI zal moeten gebruiken om hun werk te doen; nog eens 41 procent schat dit percentage zelfs nog hoger in. 65 procent gelooft dat AI de menselijke capaciteit zal versterken en verbeteren, waardoor werknemers zich kunnen richten op activiteiten die meer creativiteit en strategisch denken vereisen.

Harrick Vin, Chief Technology Officer van TCS: ‘In 2023 experimenteerde elk bedrijf met AI/GenAI-gebruiksscenario’s. We gaan nu een tijdperk in van brede implementatie van AI binnen bedrijven. Ze realiseren zich echter dat de weg naar productie van AI-oplossingen niet gemakkelijk zal zijn. Daarnaast is het bouwen van een volwassen AI-bedrijf een marathon en geen sprint. Ons onderzoek heeft dit sentiment bevestigd. Het heeft ook aangetoond dat bedrijven zich onvoorbereid voelen om AI-oplossingen op grote schaal uit te rollen en om de ingrijpende verschuivingen in de rollen van mensen en werkwijzen te managen als gevolg van dergelijke implementaties.’

Onzekere transformatie

Directeuren zijn dus niet zo zeker over de weg naar transformatie. Slechts 4 procent gebruikt kunstmatige intelligentie op een manier die hun bedrijf heeft getransformeerd en 24 procent is zelfs nog niet voorbij de initiële verkenningsfase gekomen. Belangrijke obstakels voor zakelijk succes zijn de huidige IT-infrastructuren van bedrijven en de klantverwachtingen. Bedrijven erkennen ook de noodzaak om verder te gaan dan bestaande methoden om het succes van AI-implementaties te meten; 72 procent zegt niet over de juiste maatstaven te beschikken. Het onderzoek benadrukt ook de noodzaak voor bedrijven om een strategische benadering te hanteren bij de adoptie van AI en de juiste prestatie-indicatoren te ontwikkelen om de impact van de technologie op hun bedrijf te meten.

‘GenAI maakt de rekenkracht van data, de cloud en Artificial Intelligence echt tastbaar wanneer dit nauwkeurig is afgestemd en verantwoord wordt gebruikt. Voeg daar menselijke vindingrijkheid aan toe en bedrijven kunnen een nieuw paradigma creëren voor de huidige markt. Als gevolg hiervan zullen ondernemingen waarde voor stakeholders en klanten leveren zoals nooit tevoren’, stelt Sivaraman Ganesan, Head AI.Cloud Business Unit van TCS. Hij voegt daaraan toe: ‘Door onze ervaring in zakelijke dienstverlening, engineering, advies en oplossingen kunnen we gebruik maken van dit nieuwe paradigma, en unieke waarde bieden aan al onze klanten en partners.’