Heineken en Jumbo koppelen transportnetwerken en besparen lege kilometers

Heineken

Bierbrouwer Heineken en Jumbo Supermarkten hebben een samenwerkingsverband opgezet waarbij ze in het transport van en naar Noord-Frankrijk minder lege kilometers rijden. Wat zijn de ervaringen en geleerde lessen? ‘Je moet niet meteen voor het hoogste willen gaan, maar klein beginnen en er een succes van maken. Dit werkt inspirerend om vervolgstappen te zetten. De besparingen in harde euro’s komen dan vanzelf.’

Vrachtwagens met Heineken-bier rijden van Nederland naar Noord-Frankrijk en nemen op de terugweg bronwater mee voor de supermarkt-dc’s van Jumbo. Het lijkt een abc’tje, maar dat twee verladers samenwerken om elkaars transportcapaciteit maximaal te benutten, is nog niet zo heel gebruikelijk.

‘We zitten regelmatig met klanten om tafel om te bespreken hoe alles loopt en kijken dan ook of er wellicht nieuwe kansen liggen’, zegt logistiek accountmanager Roel Kalkman van Heineken. ‘Met Jumbo was er vanuit onze beide duurzaamheidsagenda’s de wens om tot CO2-reductie te komen. Hier hebben we eens wat analyses op los gelaten door onze data over transportroutes en volumes bij elkaar te vegen. Daaruit kwam naar voren dat er met name tussen Nederland en Frankrijk veel overlap in onze transportnetwerken bleek te zijn.’

Logistiek dienstverlener Zandbergen werd ingeschakeld om het transport van en naar Noord-Frankrijk te realiseren, met als opdracht het door Heineken en Jumbo geboden synergievoordeel daadwerkelijk te gaan verzilveren. En met succes, blijkt nu het project inmiddels twee jaar loopt. Op de betreffende trajecten heeft Zandbergen het aantal lege kilometers met ruim 15 procent kunnen reduceren en wordt op jaarbasis 15 ton CO2-uitstoot uitgespaard. ‘In de samenwerking met twee of meer verladers kun je veel meer bereiken dan in een één-op-éénrelatie tussen verlader en transporteur’, zegt directeur Jos Zandbergen. ‘Als je driehoekjes kunt maken en het lossen voor de ene verlader kunt combineren met het laden voor de ander, kun je als transporteur pas echt efficiencyslagen maken. Dit project is daar een mooi voorbeeld van.’

Vergelijkbaar seizoenspatroon

Samenwerking is mooi, maar je moet wel op detailniveau kijken waar de toegevoegde waarde zit, benadrukt flow manager Claudia Pardoel van Jumbo. ‘Bier en water hebben een vergelijkbaar seizoenspatroon, dus hier ligt een perfecte match. Maar het is ook belangrijk dat laad- en losadressen voldoende dicht bij elkaar liggen. Zandbergen levert bronwater bij onze dc’s in Veghel en in Woerden, maar voor de bevoorrading van ons dc in Beilen bijvoorbeeld bleek de samenwerking niet rendabel te zijn omdat Heineken hier niet over een laadlocatie beschikt. Daarin moet je ook eerlijk zijn naar elkaar. Samenwerken is voor ons geen doel op zich, we kijken op ieder onderdeel wat de beste optie is. En net als andere transporteurs rekenen we Zandbergen ook gewoon af op performance en de prijs die ze vragen.’

Succesfactor

Klein beginnen, pionieren en kijken wat werkt, dat is volgens hen de succesfactor achter deze samenwerking. ‘Bij verduurzaming is vaak niet meteen een businesscase te maken’, constateert Zandbergen. ‘Partijen moeten eerst offers brengen voordat ze kunnen oogsten. Dat die kosten en baten uiteindelijk eerlijk moeten worden verdeeld, snapt iedereen. Daarvoor moet je vertrouwen hebben in elkaar.’ Hij krijgt bijval van Kalkman: ‘Vertrouwen kun je nu eenmaal niet forceren. Dat moet je opbouwen door op een laagdrempelige manier ervaring op te doen. Wij hebben bewust ook niet vooraf al keiharde targets neergelegd over de euro’s die we willen besparen, alleen op lege kilometers. Door eerst op kleine schaal resultaat te halen, deze successen te vieren, bied je inspiratie om weer nieuwe stappen te zetten. Iedereen krijgt energie van goede voorbeelden en dan komen die resultaten vanzelf.’