Hardere aanpak schijnconstructies en misstanden transport

Controle-instanties van het Rijk willen misstanden en schijnconstructies in de transportsector harder gaan aanpakken. Dat meldt het FD op 30 juni 2015. Via schijnconstructies, waarbij zzp-ers de facto als vaste werknemers worden ingeschakeld, proberen werkgevers kosten te besparen.

Inspectie SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voeren nu samen een risicoanalyse uit en selecteren bedrijven die aan onderzoek onderworpen worden. Controle op rij- en rusttijden krijgt hoge prioriteit. ITL gaat vrachtwagens op strategische locaties langs de weg controleren en administraties van transportbedrijven waarvan bekend is dat ze het niet zo nauw nemen met de regelgeving doorlichten.

Of bedrijven en hun chauffeurs de verordening ten aanzien van de wekelijkse rustperiode ook handhaven, is buitengewoon moeilijk te controleren. Inspecteurs zouden dan langer dan 24 uur bij een vrachtwagen blijven staan om te controleren. De ruimte in de Europese wetgeving kan hierbij leiden tot interpretatieverschillen.