Handboek: Groeien met purpose

Groeien met purpose

Veel ondernemers hebben een wereldverbeterend idee waarmee ze impact willen maken. Pieter van Osch heeft met ‘De betekenisformule’ een praktisch boek geschreven met tools en een routekaart voor betekenisvol ondernemen.

De aanpak van dit boek is gebaseerd op groeimethodiek Scaling Up, onderdeel van de methode ‘Rockefeller Habits 2.0’ van auteur Verne Harnish. Van Osch haalt er allerlei modellen bij, maar schrijft ook heel relativerend dat alle modellen verkeerd zijn, hoewel soms toch bruikbaar. Zo legt hij de planningspiramide voor het nemen van verantwoordelijkheid uit.

Als praktijkvoorbeeld beschrijft hij het succes van Fairphone, de Nederlandse producent van smartphones die volledig transparant is over de kostenopbouw van zijn telefoons en de herkomst van de onderdelen. Ook Cash Conversion Cycle komt uitgebreid aan de orde, omdat het vergroten van de cashflow cruciaal is voor opschalen (scaling up).

Van Osch geeft daarnaast antwoorden op vragen als: Wat zijn de succesfactoren van betekenisvol ondernemen? Hoe integreer je dit in je bestaande bedrijf? Waar begin je? Hoe meet je de resultaten en de impact? Hoe vind je evenwicht tussen profit en purpose?

‘De betekenisformule’ (2019), Pieter van Osch. Uitgever: Business Contact, 222 blz., €22,99

Oordeel: ****