Hackathon biedt blik in toekomst e-fulfilment

e-fulfilment

Internet of Things in e-fulfilment, daar draaide het om tijdens de tweede hackathon van e-Fulfilment Hub. Ruim 40 studenten en professionals uit de wereld van ICT en logistiek werkten op 8 juni in de ECI Cultuurfabriek in Roermond een dag lang aan een van de drie businesscases. Die behandelden innovatieve toepassingen van ICT in logistiek en e-fulfilment, waarbij onder meer augmented reality, pick and pack en analysetools voor het voorspellen van de ideale voorraad aan bod kwamen.

De hackathon – een bijeenkomst van software- en websiteontwikkelaars, designers en business-strategisten om gezamenlijk aan een thema te werken – werd georganiseerd door e-Fulfilment Hub, het samenwerkingsverband van elf Midden-Limburgse ondernemers, overheden en kennisinstellingen gericht op regiobranding en het ontwikkelen van kennis en kunde over e-fulfilment.

Na de geslaagde eerste editie van vorig jaar, stond de hackathon dit jaar volledig in het teken van Internet of Things, met als doel het verbinden van de ‘innovatieve’ wereld van ICT aan de ‘traditionele’ wereld van logistiek. Van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds gingen professionals en studenten (van onder meer Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen) met diverse achtergronden aan de slag. Samen zochten de deelnemers in teamverband naar creatieve oplossingen en innovatieve adviezen voor een van de drie complexe vraagstukken die werden ingebracht door het bedrijfsleven.

Innovatieve, creatieve oplossingen

Hoewel innovatieve ICT-toepassingen bij alle cases centraal stonden, hadden de drie businesscases heel verschillende invalshoeken. Zo ging het onder meer over de toepassing van augmented reality, het voorspellen van een ideale voorraad en het voorkomen van fouten in een ‘pick and pack’-proces. Gedurende de dag ontwikkelden de teams innovatieve, creatieve oplossingen voor deze cases. Alle teams realiseerden waardevolle adviezen voor de bedrijven, waarmee zij concreet aan de slag gaan. Bovendien zal het winnende team zijn oplossing presenteren tijdens het seminar Limburg: Fulfil your Future én het evenement Innovation IT.

Dutch IoT Challenge

De oplossingen van alle deelnemende teams zijn ook te vinden op de website www.dutchiotchallenge.nl. Via dit platform kunnen de teams samen met de owners businesscase en overige participerende bedrijven hun oplossingen verder doorontwikkelen, zodat de tijdens de hackathon ontwikkelde ideeën mogelijk daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. De teams met de beste innovaties (qua maatschappelijke relevantie, haalbaarheid, draagvlak) maken kans om hun ideeën samen met het bedrijfsleven verder door te ontwikkelen.