Grote ondernemingen zien kosten en complexiteit toenemen door verstoring supply chain

verstoring supply chain

Twee derde (66%) van de grote, wereldwijd opererende ondernemingen houdt nu meer voorraad aan dan in de periode vóór de pandemie. Eén op de vijf bedrijven (18%) houdt zelfs ‘aanzienlijk meer’ voorraad aan. De toenemende aandacht voor het nemen van maatregelen om verstoringen binnen de supply chain aan te pakken, blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van softwareleverancier IFS.

Aan het onderzoek namen meer dan 1450 besluitvormers van bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten deel. Zeven van de tien respondenten (70%) geven aan dat zij als gevolg van recente problemen met de supply chain het aantal leveranciers van materialen en producten waar zij mee werken, hebben vergroot. Bovendien beweert bijna driekwart (72%) van de ondervraagden dat zij als gevolg van deze problemen meer materialen en producten van binnenlandse leveranciers afnemen.

De extra maatregelen zorgen wel voor meer complexiteit binnen de supply chain. En dat terwijl de administratieve last rondom regelgeving toch al toeneemt (door 15 procent genoemd als een belangrijke oorzaak van de huidige verstoring in de bedrijfsvoering) en de noodzaak de voordelen van de circulaire economie te benutten. Positief is dan ook dat 93 procent van de respondenten zegt dat hun bedrijf de circulaire economie omarmt of dat in de toekomst van plan is. Wel ervaren veel respondenten de nodige uitdagingen als het gaat om het realiseren van deze doelstellingen.

Risico van verstoring supply chain beperken

Tot dusver hebben veel grote ondernemingen hun supply chain op innovatieve manieren aangepast om het risico van verstoringen te beperken. Door te kiezen voor on-shoring bijvoorbeeld ter verbetering van de leveringszekerheid. Maar ook door het aanhouden van meer voorraden om er zeker van te zijn altijd aan de vraag te kunnen voldoen. Ook met het vergroten van het aantal leveranciers proberen bedrijven het teleurstellen van klanten te voorkomen.

‘Grote bedrijven zullen waarschijnlijk veel hogere kosten en andere negatieve financiële gevolgen ondervinden door de maatregelen die zij nemen om disruptie te beperken. Het outsourcen van de supply chain zal vaak leiden tot investeringen in duurdere grondstoffen of productonderdelen, vooral als de inflatie toeneemt. Tegelijkertijd neemt het aanhouden van grotere voorraden aanzienlijke bedragen in beslag die anders voor het bedrijf zouden kunnen worden ingezet’, schetst Maggie Slowic, Global Industry Director voor Manufacturing bij IFS.

Tekort aan talent

Uit de enquête blijkt ook dat veel grote bedrijven kampen met een tekort aan talent. 65 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie het moeilijk vindt om openstaande functies in te vullen. Een gebrek aan gekwalificeerde sollicitanten en geschoold talent zijn daarbij de meest voorkomende redenen. Ook denkt 39 procent dat de verstoring van de supply chain door het tekort aan vaardigheden binnen hun bedrijf nog tot na eind 2022 zal duren.

Slowic: ‘Bedrijven moeten dringend een oplossing vinden die hen kan helpen deze disruptie, die met prijsschommelingen steeds verder escaleert, in goede banen te leiden. Ook moet er actie worden ondernomen om over te stappen op een circulaire economie en de complexiteit van de supply chain aan te pakken. Om dit te doen, vooral wanneer vaardigheden schaars zijn, zullen bedrijven uiteindelijk moeten investeren in technologie die de wendbaarheid en het snelle inzicht biedt dat zij nodig hebben om de vraag beter te voorspellen.’