Grote bedrijven gaan mkb-leveranciers sneller betalen

Een aantal grote Nederlandse bedrijven heeft het voortouw genomen om hun mkb-leveranciers sneller te betalen. Dat doen ze in het kader van Betaalme.nu, een op 18 november 2015 gelanceerd initiatief vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Doel is dat kleine en middelgrote ondernemingen voortaan makkelijker aan liquiditeit kunnen komen.

Heineken Nederland, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina zijn de voortrekkers die een belangrijke rol spelen in dit initiatief. Het streven is echter dat binnen vijf jaar minstens de helft van de duizend grootste Nederlandse ondernemingen mee zal doen met Betaalme.nu en dat op die manier zo’n 2,5 miljard euro uit openstaande facturen wordt vrijgemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Betaalme.nu gaat ervan uit dat minstens een kwart van het mkb dankzij het initiatief makkelijker toegang tot liquiditeit krijgt.

De deelnemers aan Betaalme.nu stellen elk een eigen manifest op waarin ze aangeven hoe ze ervoor gaan zorgen dat facturen van leveranciers eerder betaald worden. Diverse bedrijven geven daarin aan de facturen van de kleinste leveranciers voortaan binnen dertig dagen te zullen betalen. Het gaat daarbij om meer dan tienduizend mkb-bedrijven. Bovendien bieden sommige bedrijven hun grotere mkb-leveranciers ketenfinanciering aan, waarbij de facturen van leveranciers snel en goedkoop worden gefinancierd door gespecialiseerde partijen.

Navolging

Minister Henk Kamp van Economische Zaken kondigde het initiatief een jaar geleden al aan. Kamp: ‘Dankzij de concrete toezeggingen van deze eerste groep toonaangevende bedrijven is praktische invulling gegeven aan de ambities van Betaalme.nu. Deze stappen verdienen navolging van andere grote bedrijven. Door het sneller betalen van hun rekeningen versterken grote bedrijven hun toeleveringsketen. Dit stimuleert de economische groei en de werkgelegenheid in ons land. Bovendien laten grote bedrijven zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

‘Het mkb is de motor van de Nederlandse economie’, zegt Michiel Steeman, één van de initiatiefnemers van Betaalme.nu. ‘Om te kunnen ondernemen en te investeren in groei hebben ondernemers voldoende liquiditeit nodig. Zeker sinds de financiële crisis is het lastig om hier aan te komen. Omdat er veel geld zit opgesloten in openstaande facturen wil Betaalme.nu zoveel mogelijk van deze liquiditeit vrijmaken.’

Liquiditeit van levensbelang

MKB-Nederland juicht het initiatief toe. Voorzitter Michaël van Straalen: ‘Voldoende liquiditeit is van levensbelang voor ondernemers. MKB-Nederland zet zich daarom al jaren in om overheden en grote ondernemingen ertoe te bewegen hun rekeningen aan het mkb sneller te voldoen. Voor kleine bedrijven zijn dit vaak de belangrijkste klanten, van wie ze afhankelijk zijn. Dat maakt het lastig iets te ondernemen als tijdige betaling uitblijft. Daarom is dit een mooi initiatief. Ik hoop dat veel grote bedrijven dit goede voorbeeld zullen volgen.’