Groothandel Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor supply chain

De internationaal opererende groothandel Kramp wil in 2020 een omzet van een miljard euro realiseren; een derde meer dan in 2016. En ook daarna blijft groei het credo. Om dat te faciliteren heeft Kramp met hulp van Groenewout Consultants een omvangrijk plan opge-steld voor uitbreiding van de supply chain-capaciteit de komende tien jaar. Eén onderdeel daarvan wordt nu al gerealiseerd: uitbreiding van het magazijn in Varsseveld met een shuttlesysteem voor 130.000 bakken.

Kramp blijft maar groeien. De groothandel beschikt over tien magazijnen in Europa, waar opgeteld tussen de 100.000 en 150.000 orderregels per dag worden afgehandeld. Vorig jaar leverde dat een omzet van 736 miljoen euro op. ‘In 2020 willen we de grens van een miljard euro passeren. Wij willen ons aandeel bij bestaande klanten vergroten, maar ook nieuwe klanten aantrekken’, zegt Jan Frans Berends, director Logistics van Kramp in de Benelux.

Om de omzetgroei te faciliteren, moet het distributienetwerk van Kramp meegroeien. De directie in Varsseveld liet daarom een Europese distributienetwerkstudie uitvoeren. Groenewout bracht samen met Kramp in kaart wat de gewenste servicelevels voor elk land zijn. Daarnaast werd geïnventariseerd welke artikelen op lokaal niveau, op Europees niveau of wellicht helemaal niet op voorraad moeten worden gehouden. Tot slot onderzocht Groenewout niet alleen wat de optimale locatie van elk magazijn is, maar ook hoe dit moet zijn ingericht om de gevraagde capaciteit te leveren.

De uitkomsten van het onderzoek leidden tot een supply chain-plan voor de komende tien jaar, afgestemd op de verkoopprognoses en de verwachte ontwikkelingen in het assortiment. ‘In Oost-Europa liggen grote groeikansen, met name in de agrarische sector. We groeien al heel snel in Polen, maar ook in Roemenië en Turkije gebeurt momenteel veel’, aldus Berends.

Orderpicken uit shuttlesysteem

De focus van Kramp is niet alleen op nieuwe markten en nieuwe magazijnen gericht. Ook de bestaande magazijnen vragen aandacht, zoals dat naast het hoofdkantoor in Varsseveld. Uitbreiding ervan is dringend nodig. ‘Allereerst omdat we tegen de grenzen van onze orderpickcapaciteit in Varsseveld aanlopen. Daarnaast komen we opslag-capaciteit te kort, aangezien het assortiment blijft groeien. We zitten gewoon vol’, verklaart Berends, die ook voor dit project support kreeg van Groenewout.

Berends prijst met name Groenewouts rol als sparringpartner. ‘Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten. Wij zijn bijvoorbeeld veel tijd kwijt met het manueel aanvullen van pickvoorraden in ons semi-automatisch orderpickgebied. Dat proces willen we zoveel mogelijk automatiseren door de bulkvoorraad meteen in rode bakken op te slaan in een shuttlesysteem en automatisch via conveyors naar het orderpickgebied te transporteren.’

Tijdens het uitwerken van dit concept ontstond de vraag waarom er niet rechtstreeks uit dit shuttlesysteem wordt gepickt. ‘Met een orderpickstation dat aan dit opslagsysteem wordt gekoppeld, kunnen we immers 300 picks per uur verwerken. In het semi-automatisch orderpickgebied is dat niet meer dan zeventig picks per uur. Om een lang verhaal kort te maken: we gaan nu acht orderpickstations naast het shuttlesysteem plaatsen.’

Drie orderpickgebieden

Kramp bouwt momenteel naast het magazijn in Varsseveld een nieuw pand dat onderdak moet bieden aan het shuttlesysteem. Dit systeem gaat ruimte bieden aan maar liefst 134.000 kunststof bakken, met de mogelijkheid dit uit te breiden tot 300.000 bakken. ‘Als de verwachtingen uitkomen, zullen die 134.000 bakken eind 2020 of begin 2021 alweer vol zijn’, licht Berends toe.

Als het shuttlesysteem in februari 2018 operationeel is, beschikt Kramp over drie orderpickgebieden: een orderpick-straat voor fastmovers, een semi-automatisch orderpickgebied met legbordstellingen voor slowmovers en de acht orderpickstations naast het shuttlesysteem. ‘Daar gaan we de midmovers picken’, legt Berends uit. ‘Op dit moment analyseert ons projectteam met mensen van Kramp en Groenewout welk deel van het assortiment we straks uit welk gebied gaan picken.’

Het bestaande shuttlesysteem met ruimte voor 8000 bakken wil Kramp ombouwen tot een expeditiebuffer. ‘Daarin kunnen we orders uit verschillende orderpickgebieden consolideren en tijdelijk opslaan tot verzending. Ook kunnen we de werklast beter over de dag verspreiden door een deel van de orders ’s ochtends al te picken. Als een klant later op de dag nog weer een order plaatst, kunnen we die bak uit de expeditiebuffer halen en nog eens door onze orderpicksystemen laten lopen.’