Groot wantrouwen tegenover logistiek personeel

Het wantrouwen tegenover personeel dat in de logistiek wil werken is groot, zo meldt Metro op 24 februari 2014. En terecht. Onderzoek wijst uit dat 87 procent van alle bedrijven in de branche minstens een keer te maken heeft gehad met interne fraude. Vooral het eigen personeel vormt de boosdoener als het gaat om diefstal van goederen, geld of brandstof uit magazijnen en voertuigen, en het informeren van handlangers buiten het bedrijf over ladingen en routes.

De logistieke sector is extra kwetsbaar door de vaak aantrekkelijke goederen, die makkelijk in het helingscircuit zijn weg te zetten. Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector, een zwarte lijst met malafide werknemers, moet helpen het immense probleem uit te bannen. De lijst, die een aanvulling is op de Verklaring Omtrent Gedrag, wordt jaarlijks honderdduizenden keren geraadpleegd.