Groot-Rijnmond beschikt over meest krachtige regionale logistieke ecosysteem

Groot-Rijnmond

Groot-Rijnmond is in Nederland de regio met het meest krachtige regionale logistieke ecosysteem. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Buck Consultants International. West-Noord-Brabant en Midden-Noord-Brabant scoren eveneens goed met respectievelijk een tweede en derde plek. In de top-10 staan verder Noord-Limburg (4), Zuidoost-Noord-Brabant (5), Groot-Amsterdam (6), Arnhem-Nijmegen (7), Noordoost-Noord-Brabant (8), Utrecht (9) en Zuidwest-Gelderland (10).

Voor het onderzoek ontwikkelde Buck Consultants een nieuwe methode om de toekomstkracht van de Nederlandse logistieke regio’s in kaart te brengen. ‘Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, dat wil zeggen: niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s in Nederland voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra’, meldt Kees Verweij, partner bij Buck Consultants. ‘Regio’s zijn het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting op juist dat geografische niveau onderscheidend zijn’, aldus Verweij.

Vier pijlers

Het logistieke ecosysteem geeft volgens Buck Consultants inzicht in de toekomstkracht van de veertig regio’s in Nederland. Er werd gekeken naar vier pijlers in de regionale logistieke ecosystemen: voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties; aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten; ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra; hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties. Per pijler zijn vier hoofdfactoren benoemd en die in totaal zestien hoofdfactoren zijn geoperationaliseerd in totaal 52 indicatoren. Al deze data zijn verzameld en geanalyseerd voor alle veertig regio’s in Nederland.

Zeehavenlogistiek

De regio Rotterdam-Rijnmond dankt het krachtige en veelzijdige logistieke ecosysteem aan de combinatie van zeehavenlogistiek en nationale of versdistributie. Bovendien kent de regio de één na grootste stedelijke agglomeratie in Nederland, met een daarbij behorende behoefte aan stadslogistiek. Rotterdam-Rijnmond zal vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn aantrekkelijk blijven voor specifieke warehouses, bijvoorbeeld gekoppeld aan een relatief grote afvoer via feeder/shortsea over zee, meent Buck Consultants. Ook op het thema arbeidsmarkt scoort de regio goed, met dank aan het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de diverse logistieke opleidingen.

Buck Consultants

De plaatsen 2, 3 en 4 op de ranglijst van regionale logistieke ecosystemen zijn voor de logistieke hotspots West-Brabant, Midden-Brabant en Noord-Limburg. Hierbij scoren de eerste twee Brabantse regio’s iets beter doordat deze regio’s centraler in Nederland liggen en dus aantrekkelijker zijn voor nationale distributie. Deze conclusie kan volgens Buck Consultants worden getrokken uit de lagere score van Noord-Limburg op het thema Markt & Business Development. Als locatie voor Europese distributiecentra doen de regio’s niet veel voor elkaar onder. Deze drie regio’s zijn ook voor e-commerce-operaties erg interessant, met name omdat er veel ‘feeling’ met logistiek onder de beroepsbevolking is.

Groot-RijnmondRuimtegebrek

De nummer 5 in de ranglijst, Zuidoost-Brabant, scoort als regionaal logistiek ecosysteem iets beter dan nummer 6 Groot-Amsterdam. Beide regio’s hebben een goede uitgangspositie als ecosysteem, maar in Zuidoost-Brabant speelt de maakindustrie als speerpunt in de regio een sterke rol en staat logistiek minder op de voorgrond; in Groot-Amsterdam is er ruimtegebrek voor de ontwikkeling van grotere logistieke warehouses. Beide regio’s zijn echter wel aantrekkelijke vestigingsplaatsregio’s voor individuele warehouses.

Het onderzoek is een initiatief van Buck Consultants en werd mede mogelijk gemaakt door Warehouse With Brains (WDP).