Groot onderzoek social media gebruik logistiek

Bijna de helft van alle ondernemers in de logistieke keten maakt gebruik van social media. Het gebruik ligt hiermee onder het gemiddelde gebruik in alle sectoren (dit ligt op twee derde) Niet-gebruikers twijfelen over het nut en geven aan onvoldoende kennis in huis te hebben. LinkedIn is onder de gebruikers het meest populair, gevolgd door Facebook. De meeste gebruikers hebben via social media meer bekendheid (41%) en meer relaties gekregen (35%). Een op de acht ondernemers meldt ook nieuwe opdrachten. Dat blijkt uit onderzoek onder 566 logistieke ondernemers in Nederland naar het gebruik van social media.

Het onderzoek is een initiatief van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, samen met Dinalog en Syntens en logistieke partners als TLN, EVO, Fenedex, Fenex en het KennisDC Logistiek. Centrale vraag van het onderzoek was: in welke mate maken logistieke ondernemers gebruik van social media en wat levert het hen op? Dit om meer inzicht te krijgen in waar logistieke ondernemers specifiek tegenaan lopen, voor een betere gezamenlijke ondersteuning door alle partijen.

Naamsbekendheid en nieuwe ideeën

Bedrijven willen met social media naast investeren in hun relaties vooral naamsbekendheid krijgen. Ook willen ze nieuwe ideeën opdoen. Directe sales heeft een betrekkelijk lage positie binnen de nagestreefde doelen. Dit is terug te zien in de concrete resultaten van de inzet van social media: de meeste ondernemers zeggen dat het gebruik van social media ook daadwerkelijk meer bekendheid (41%) en meer relaties (35%) oplevert. Bijna 30% is door social media geïnspireerd tot nieuwe ideeën. Eén op de acht heeft door social media extra opdrachten binnengehaald. Een derde ziet nog geen resultaat.

Onvoldoende nut

Als belangrijkste reden om social media niet te gebruiken geven de logistieke ondernemers aan dat ze er nog onvoldoende het nut van inzien (40%). Ruim een derde geeft toe onvoldoende kennis in huis te hebben. Vooral kleinere bedrijven zien de toegevoegde waarde (nog) niet.

Verschil per sector/activiteit

Binnen de logistiek zijn er duidelijke verschillen in het gebruik van social media. Zakelijke dienstverleners (zoals adviseurs in de logistiek) zijn met bijna 80% duidelijk koploper. Ook door verladers wordt social media bovengemiddeld ingezet. Daarbij hebben groothandelsbedrijven (57%) een streepje voor op productiebedrijven (52%). Vervoerders en logistieke dienstverleners hebben social media nog niet massaal omarmd. Zij zijn hekkensluiter met 41%.

Verschil per bedrijfsgrootte

Vooral zzp’ers en de wat grotere bedrijven maken gebruik van social media. Bij zzp’ers ligt het gebruik op 41%. Van de bedrijven met meer dan 100 werkzame personen is meer dan twee derde actief op social media. Deze bedrijven gebruiken social media ook relatief veel om medewerkers te werven.

> Download hier het rapport