Groot onderhoud Shell-fabriek Moerdijk vergt enorme logistieke operatie

De MEOD-fabriek van Shell in Moerdijk is stilgelegd voor het plegen van groot onderhoud. Het is een klus die een enorme logistieke operatie vereist, bericht BN De Stem op 6 juni 2017.

De Moerdijk Etheen Oxide en Derivaten-fabriek, kortweg MEOD, maakt etheenoxide en derivaten. De installatie is een van de vier fabrieken van Shell op het industrieterrein van Moerdijk. De productie-eenheid is volcontinu in bedrijf en onderhoud is dan ook voortdurend nodig. Op gezette tijden moet er echter extra onderhoud worden gepleegd. In het geval van MEOD is dat om de paar jaar. Het gaat bij zo’n grote onderhoudsbeurt bijvoorbeeld om het vervangen van de katalysator of het vernieuwen van grote onderdelen. Omdat de fabriek dan toch moet worden stilgelegd, is dat ook hét moment om andere onderhoudsklussen ter hand te nemen.

Enorme logistieke operatie

Het is al met al een enorme logistieke operatie. De fabriek werd begin mei stilgelegd en blijft tot half juni buiten bedrijf. De eerste steigerbouwers maakten hun opwachting echter al in februari, om de 80.000 kuub steigerwerk te plaatsen. En de echte voorbereiding startte nog veel eerder, meldt de krant: in 2015, amper een jaar na de vorige onderhoudsbeurt. ‘Wat moet er gebeuren, op welk moment en door wie? Dat is de crux en daar komt heel veel bij kijken’, zegt Bart Wouters, verantwoordelijk voor de onderhoudsstop. ‘Je moet op tijd weten wat voor materiaal je nodig hebt, want daar zit een behoorlijke levertijd op. Daarnaast wil je ook vroeg de zekerheid hebben dat je over de juiste mensen kunt beschikken.’

Tekort aan technische mensen

Zeker ook omdat het tekort aan technische mensen groot is. De economie in Noord-Brabant trekt flink aan en als gevolg daarvan kampen de bedrijven in de regio inmiddels met een tekort aan technische mensen. ‘Ook wij merken dat er een tekort is op alle disciplines. Daarom duurt het werk soms langer dan je zou willen. Kwaliteit gaat voor alles en daar heb je de juiste mensen voor nodig’, aldus Wouters. Om de klus te klaren werkt hij samen met tal van bedrijven en een internationaal gezelschap aan technici. Twee grote tenten naast de fabriek bieden de vele extra arbeiders – zeshonderd op piekmomenten – een pauzeplek tijdens de geplande 10.000 directe uren van onderhoud aan de fabriek.