Groene inertie

Nu de wereld wordt geteisterd door vele bosbranden, en ook overstromingen aan de orde van de dag zijn, is het vrijwel iedereen duidelijk dat sustainability topprioriteit heeft. Uit recent onderzoek door het gerenommeerde MIT Center for Transportation & Logistics in Boston blijkt dat de coronapandemie een positief effect heeft op het commitment aan supply chain sustainability. Bij 36 procent van de ondervraagden is dit commitment toegenomen en bij slechts 9 procent afgenomen.

Tegelijkertijd is het percentage bedrijven dat heeft geïnvesteerd in supply chain sustainability amper gestegen in de afgelopen twee jaar, van 57 procent naar 59 procent. Van de respondenten heeft 27 procent nog niet geïnvesteerd en 16 procent weet het niet, wat te denken geeft. De voornaamste groei in investeringen betrof de bescherming van mensenrechten, welzijn en veiligheid van werknemers en het diversifiëren van leveranciers, vooral ingegeven door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande supply chain-uitdagingen.

Greenwashing

Bedrijven lijken te worstelen met wat ze nu daadwerkelijk moeten doen op gebied van supply chain sustainability en waarin ze tijd en geld moeten investeren. Ondertussen vragen aandeelhouders meer en meer om inzicht in de plannen, de acties en de voortgang op dit gebied. Het University College Dublin heeft nu zelfs een app ontwikkeld om beleggers te waarschuwen voor greenwashing. Van de beweringen door Japanse en Amerikaanse bedrijven over hun sustainability is namelijk respectievelijk 84 procent en 75 procent te mooi om waar te zijn.

Ik begrijp overigens wel wat deze inertie in supply chain sustainability bij bedrijven veroorzaakt. Voor alle traditionele processen in de supply chain, zoals orderverwerking, warehouse- en transportmanagement en supply chain planning, is gemakkelijk vindbare, ondersteunende software beschikbaar (ERP, WMS, TMS en S&OP). Software-oplossingen voor supply chain sustainability vormen tot nu toe niet echt een aparte, duidelijk herkenbare softwarecategorie. Maar er zijn wel degelijk verschillende Europese en Amerikaanse softwareleveranciers die hierin een oplossing bieden: BigMile, ChainPoint, Circular IQ, Circular Tree, Connecting Food, Rfxcel, SIM, Sourcemap, SupplyShift, Sustainabill en TrusTrace.

Geen excuus meer voor inertie

Voor bedrijven is er kortom niet langer een excuus voor inertie. Begin met het inzichtelijk maken van de sustainability footprint van de complete supply chains met de tools van genoemde leveranciers en ga eindelijk structureel CO2-uitstoot meten en vergelijken. De aarde staat in brand!

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl