Groen stadspakhuis vermindert goederenstromen

stadspakhuis

De dynamiek rond stedelijke distributie wordt complexer, waardoor het noodzakelijk is om stadsdistributie anders in te gaan richten met nieuwe infrastructuur en toekomstbestendige gebouwen. Studenten van de Hogeschool van Rotterdam deden gedurende een half jaar onderzoek en ontwikkelden aan de hand daarvan concepten voor een nieuw stadspakhuis.

Door Marysa Vos

De concepten werden 17 juni in het Innovation Dock in Rotterdam gepresenteerd aan de opdrachtgevers – bedrijven, consultants en docenten van de Hogeschool van Rotterdam.

De rode draad van het door de drie partijen opgezette project was de vraag hoe goederenstromen kunnen worden verminderd aan de hand van een gebouw. Van de zes diverse concepten kreeg het uitgewerkte concept van studenten Chantal van Rijthoven, Eve Hoek, Sandra van den Herik en Luus van Heiningen de meeste stemmen van docenten en aanwezige bedrijven. Naast de locatie van het pand en het uiterlijk is er in het concept op meerdere vlakken rekening gehouden met duurzaamheid. Daarnaast hadden de studenten oog voor de beleving van de mens als gebruiker van het pand en de toegevoegde waarde van het gebouw in de bebouwde omgeving. Zo is het pand ook demontabel, zodat dit kan worden hergebruikt mocht de behoefte in de toekomst veranderen. Ook is er een groen dak opgenomen in het concept waar aan urban farming kan worden gedaan.

‘We wilden het gebouw inrichten voor de werknemers die er zijn en meegaan met de behoefte aan biologische producten’, zegt Sandra van den Herik. De groenten en gewassen uit de moestuin worden gebruikt in de kantine van het pand. ‘Door het eten uit de eigen tuin te halen, verminder je een goederenstroom van de stad naar het distributiecentrum’, legt Van den Herik uit.

Groen transport

Zowel bij het ontwerp van het gebouw als het transport is gekeken naar de diverse duurzame mogelijkheden en zijn er groene opties in het ontwerp meegenomen. ‘We hebben onder andere rekening gehouden met een trend als de elektrificering van voertuigen. Dat wordt steeds bekender, makkelijker en goedkoper en het is tegelijkertijd een stuk beter voor het milieu’, stelt Eve Hoek. In het concept zijn daarom de vrachtwagens vervangen door elektrische fietsen en busjes. ‘Die overgang wordt gedaan in het stadspakhuis door middel van crossdocking.’

Afval verwerken

Naast het verduurzamen van het transport hebben de studenten gekeken hoe de inzet van elektrische busjes tevens een goederenstroom kan verminderen. Door met de busjes op de terugweg richting het distributiecentrum afval op te halen in de stad, wordt er een goederenstroom opgelost. ‘Qua afval gaat het voornamelijk om karton, droog plastic en lege flessen om te voorkomen dat restafval de busjes vies maakt’, legt Hoek uit. Dit afval wordt bij consumenten en andere bedrijven opgehaald en meegenomen naar het pakhuis aan de rand van de stad. Om bedrijven de gelegenheid te geven zélf het afvalverwerkingsproces in te richten, is er in het pand een ruimte gereserveerd die naar eigen wens kan worden ingedeeld.