Grensoverschrijdende Sales & Operations Planning

Een implementatie van Sales & Operations Planning (S&OP) blijft zelden beperkt tot één land. Dat betekent dat culturele en geografische verschillen van invloed kunnen zijn op het S&OP-proces. Heineken, Office Depot, Bosal, Pepsico en DSM delen hun ervaringen op dit gebied. Twee tips die bijdragen aan een succesvol S&OP-project: een implementatie die is aangepast aan lokale omstandigheden én commitment van het managementteam, ook op regionaal niveau.

Door Marcel te Lindert

We kunnen wel de bedrijfscultuur veranderen, maar niet de cultuur van een land. Dat schrijft Niels van Hove in een artikel in Supply Chain Movement, het internationale zusterblad van Supply Chain Magazine. Van Hove is manager integrated business planning bij Don KRC, onderdeel van het Australische George Weston Foods. Hij stelt in zijn artikel dat gedrag en cultuur in belangrijke mate het succes van Sales & Operations Planning (S&OP) bepalen. Een succesvol S&OP-proces gaat hand in hand met meer begrip, betere communicatie, betere samenwerking, meer vertrouwen en een holistische visie binnen bedrijven. Zodra S&OP-processen een grensoverschrijdende of zelfs een wereldwijde reikwijdte krijgen, worden de uitdagingen op dat vlak dankzij de verschillen in landsculturen alleen nog maar groter.

Een internationale S&OP-implementatie wordt nog verder bemoeilijkt doordat ook andere factoren van land tot land flink kunnen verschillen. Onderzoeksbureau Aberdeen stelt bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten het vergroten van de omzet één van de belangrijkste redenen is om S&OP in te voeren, terwijl in Europa de vraag van klanten naar snellere, betrouwbaardere en klantspecifiekere leveringen de voornaamste reden is. Verder valt op dat in de Verenigde Staten de grote hoeveelheid oude maatwerksystemen de implementatie van S&OP bemoeilijkt, terwijl bedrijven in opkomende economieën in het Verre Oosten of Zuid-Amerika geen last hebben van die erfenis uit het verleden en vaak beschikken over geavanceerdere IT-systemen.

Hoe ga je nu om met de verschillen in cultuur, volwassenheid, marktomstandigheden en technische ondersteuning tussen de verschillende landen bij invoering van een wereldwijde S&OP-implementatie? Supply Chain Magazine stelde deze vraag aan vijf wereldwijd opererende bedrijven.

Assessment van landen

Bierbrouwer Heineken is bezig om S&OP te implementeren in 35 landen over de hele wereld. Dat proces startte in 2008 met de implementatie van S&OP in alleen Nederland. ‘Dat heeft geleid tot een betere servicegraad, lagere voorraden en een kortere time-to-market van nieuwe producten’, vertelt Johan Smits, manager global S&OP-programma bij Heineken. ‘Wij merken daarnaast dat een steeds groter volume via het retailkanaal wordt afgezet. Dat zorgt voor een grotere promotiedruk, waar we met behulp van S&OP beter op kunnen inspelen.’

Na de eerste successen in Nederland uitte het management van Heineken tijdens een Europese strategiebijeenkomst in 2010 de behoefte aan een betere synchronisatie van productie en commercie op Europees niveau. Die bijeenkomst markeerde de start van een wereldwijd project, met als doel om S&OP in drie jaar tijd in 35 landen te implementeren. ‘Wij zijn allereerst begonnen met een assessment van alle landen. Op welk niveau staan ze als het gaat om S&OP? Door de mate van volwassenheid in kaart te brengen, ontstaat direct een beeld van het verbeterpotentieel van elk land’, vertelt Smits.

Uit die assessments bleek dat de mate van volwassenheid en de mate van complexiteit per land flink kunnen verschillen. Het ene land heeft meer producten en meer productievestigingen dan een ander land. De ene ‘opco’ (operating company) is al in staat om een goede statistische en commerciële forecast te genereren, terwijl de andere daarin minder volwassen is.

Met die wetenschap in het achterhoofd heeft Heineken samen met Deloitte Consulting de bouwstenen ontwikkeld waaruit een S&OP-implementatie is opgebouwd.

Het volledige artikel is te lezen in Supply Chain Magazine 3, 2013
>> Lees verder op de iPad
>> Lees verder op de Android