Greenwashing kan vertrouwen van consument in duurzame producten schaden

greenwashing

Nespresso, Evian en andere grote namen pronken met het duurzame stempel ‘B Corp’. Kleinere bedrijven maken zich grote zorgen en vrezen voor greenwashing. Ze zijn bang dat het B Corp-certificaat hierdoor aan waarde inboet.

B Corp staat voor Benefit Corporation en is een internationale certificering voor bedrijven die voldoen aan de criteria voor sociale duurzaamheid, milieuprestaties, transparantie en verantwoording. In Nederland wordt de verificatie om te voldoen aan de duurzaamheidsnormen gedaan door B Lab, een non-profitorganisatie.

Om een B Corp te worden, moet onder andere een assessment worden ingevuld. Met het certificaat kunnen bedrijven laten zien dat het hen niet alleen om financiële waarde gaat, maar dat ook het belang voor mens en milieu wordt nagestreefd. Elke drie jaar moeten bedrijven voor een hercertificering gaan.

De interesse voor het behalen van het B Corp-certificaat neemt flink toe nu steeds meer bedrijven willen laten zien dat duurzaam ondernemen hoog bij hen in het vaandel staat. Er zijn momenteel 5495 bedrijven met een B Corp-certificaat, verdeeld over 157 sectoren en 84 landen. Maar met de groei van het certificaat neemt ook de discussie toe over de claims die organisaties maken en over het feit dat grote bedrijven gaan pronken met hun B Corp-gecertificeerde dochters.

Waarschuwing voor greenwashing

Duurzaamheid is voor consumenten steeds belangrijker aan het worden. Bedrijven spelen hierop in door aan te geven dat hun producten duurzaam zijn. Maar het komt met regelmaat voor dat hier onjuiste, vage of zelfs misleidende informatie tussen zit. Dat kan op den duur het vertrouwen van consumenten schaden.

Vorig jaar nog waarschuwde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor greenwashing. In haar handhaving gebruikt de ACM vijf vuistregels waar de duurzaamheidsclaims van bedrijven aan moeten voldoen. Belangrijk is dat bedrijven duidelijk, behulpzaam, actueel, eerlijk en concreet zijn.

Er zijn op dit moment geen regels van kracht voor bedrijven hoe zij over duurzaamheid moeten communiceren. In april 2021 heeft de Europese Commissie echter een voorstel aangenomen voor een richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging door ondernemingen. Vanaf 1 januari 2024 moeten beursgenoteerde bedrijven voldoen aan de Corporate Sustainability Responsibility Directive (CSRD). Middelgrote bedrijven volgen een jaar later en het MKB weer een jaar later. Dit gaat naar verwachting helpen om misleidende claims tegen te gaan.

Risico duurzaamheidslabel

Het is belangrijk dat bedrijven consumenten juist en volledig voorlichten over de duurzaamheid van hun producten en diensten. Daar kan het B Corp-certificaat bij helpen door zichtbaar te maken welke bedrijven goed bezig zijn met duurzaamheid.

Het risico bestaat wel dat een duurzaamheidslabel te gemakkelijk wordt vergeven. Dat kan vragen oproepen over de waarde en integriteit van de certificering. Stevige of zelfs hogere standaarden zijn nodig voor een certificaat als B Corp om te voorkomen dat de kracht van een dergelijke duurzame certificering wordt uitgehold. Alleen met betrouwbare informatie kan de consument een weloverwogen duurzame keuze maken en kunnen bedrijven eerlijk met elkaar concurreren.

Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING