Goed verzuimbeleid belangrijker dan ooit

ziekteverzuim

Het CBS maakte eind vorige week bekend dat werknemers in de bedrijfstak Vervoer en Opslag afgelopen kwartaal zestig van de duizend dagen door ziekte thuiszaten. Dat zijn twee dagen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers belangrijker dan ooit, zeker in het mkb. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Hoewel de verzuimcijfers over het algemeen dalen, nemen ze in de sector Vervoer en Opslag juist toe. ‘Dit percentage blijft zorgelijk. Door de tekorten aan personeel is de werkdruk in veel bedrijven hoog, waardoor het risico op uitval kan toenemen. Dit maakt het belang van preventie en re-integratie alleen maar groter’, zegt Paul Lammerts, adviseur Loondoorbetaling bij ziekte bij het gelijknamige project van MKB-Nederland/VNO-NCW en het ministerie van SZW.

Psychische klachten

Volgens Lammerts zit een punt van zorg vooral bij de jongere generatie. ‘Langdurige uitval neemt toe, maar is vooral onder jonge medewerkers zorgwekkend. Steeds meer jongeren kampen met psychische klachten, wat ook op de werkvloer in toenemende mate zichtbaar wordt. Uit onderzoek van TNO over 2022 blijkt zelfs dat één op de vier medewerkers tussen de achttien en 34 jaar met burn-outklachten kampt.’

‘Het is voor werkgevers waardevol om met medewerkers in gesprek te blijven over de werkdruk en af en toe de vraag te stellen: Wat kan ik voor je betekenen? Dit gesprek kan ook plaatsvinden tussen medewerkers en een vertrouwenspersoon en/of een bedrijfsarts, ook als er (nog) geen sprake is van een ziekmelding. Een open sfeer waarin werknemers zich comfortabel voelen om eventuele problemen aan te kaarten, is hierbij wel van belang.’

Polis Poortwachter-proof

Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, waarmee de risico’s voor (kleine) ondernemers worden beperkt en loondoorbetaling bij ziekte – en alles wat daarbij komt kijken – voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper is geworden.

Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachter-proof, wat betekent dat als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, ze ook niet meer kunnen worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.

Langdurig ziekteverzuim

‘Of ondernemers zich wel of niet willen verzekeren, is natuurlijk aan hen. Wat we met dit project hebben willen bereiken, is dat ze daar in elk geval een goed geïnformeerd en afgewogen besluit over nemen. Juist omdat de gevolgen van langdurig ziekteverzuim groot kunnen zijn’, aldus Lammerts.