Gevolgen coronavirus vooral merkbaar in transport, industrie, horeca en zorg

crisistijd

Nu het coronavirus zich ook in Europa flink manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen begint te ondervinden toe. Sectoren als transport en industrie zijn daar voorbeelden van. Dat in de zorg de drukte toeneemt, zal duidelijk zijn. De zakelijke dienstverlening ervaart nog weinig hinder, omdat medewerkers er vaak de mogelijkheid hebben thuis te werken. Ook de bouwsector merkt door de beperkte in- en uitvoer nog nauwelijks effecten van de virusuitbraak. Dat stelt het ING Economisch Bureau in een nieuwe publicatie.

Voor een cijfermatige analyse van de uitbraak van het Covid-19-virus acht het ING het nog te vroeg. Maar dat verschillende sectoren geraakt worden, is volgens het Economisch Bureau duidelijk. Zo hadden transport, industrie en horeca al te maken met vraaguitval toen het virus zich nog alleen in Azië manifesteerde. Industrie en supply chains staan onder druk door een afgenomen productie in China.

De transport- en logistieksector heeft ook te maken met uitvallende vraag. Dit geldt vooral voor de luchtvaart en de zeevaart die belangrijk zijn voor de goederenhandel van en naar China. Dat de olieprijs is gedaald als gevolg van de corona-uitbraak kan compensatie bieden, maar dit moet zich nog wel vertalen in lagere prijzen aan de pomp. In sommige Nederlandse sectoren zoals de chemie zorgt het ook voor vervangingsvraag van de productie-uitval in China. Daarbij herstelt de productie zich in China weer langzaam.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Nu het coronavirus ook in Europa om zich heen grijpt, treffen overheden en ondernemers voorzorgsmaatregelen. Bedrijven in het personenvervoer, het toerisme en de evenementenbranche zijn hiervoor het meest gevoelig – en ook hun toeleveranciers merken dat. Op dit moment gaat het nog met name om de zakelijke markt. Als ook consumenten meer voorzorgsmaatregelen gaan nemen, heeft dit vooral effect op de sectoren vervoer, horeca en non-foodretail.

In het geval de virusuitbraak verder uitbreidt en bedrijven in toenemende mate met beperkingen te maken krijgen, is de ene sector beter in staat zich aan te passen dan de andere, stelt het ING Economisch Bureau. Zo werken er in de horeca veel flexkrachten, waardoor bij een afnemende vraag personeelsbezetting en loonkosten snel verlaagd kunnen worden. In sommige sectoren kunnen bedrijven besluiten hun personeel thuis te laten werken.

Inhaalvraag

Ook wanneer de uitbraak van het coronavirus eenmaal onder controle is, zijn de effecten per sector anders. Sectoren als de detailhandel kunnen tegen die tijd een opleving door inhaalvraag verwachten. Andere sectoren kunnen misgelopen omzet zoals bijvoorbeeld van een afgelast evenement niet meer inhalen. En soms is er ook simpelweg niet voldoende extra capaciteit om aan een inhaalvraag te kunnen voldoen, aldus ING Economisch Bureau.

coronavirus