Geslaagde proef met privaat toezicht op bouw

In Dordrecht werd begin april een distributiecentrum van 36.000 vierkante meter opgeleverd, gebouwd door Hercuton, een dochter van bouwgroep Janssen de Jong. Bijzonderheid bij de bouw van het dc was dat het toezicht niet door de gemeente werd uitgevoerd, maar door een commerciële partij. Ook was het toezicht continu in plaats van steekproefsgewijs. Een geslaagd experiment, bericht het FD van 28 april 2017.

De nieuwe manier van supervisie op bouwprojecten is het voorland van iedere bouwer en Nederlandse gemeente als de Eerste Kamer later dit jaar instemt met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het bouwtoezicht wordt daarbij overgeheveld van gemeentes naar private partijen. De continue controle moet leiden tot een betere bouwkwaliteit. Wel wordt de aansprakelijkheid van bouwers vergroot doordat de aannemer ook aansprakelijk wordt voor gebreken die zich pas ná de oplevering voordoen, tenzij die mankementen hem niet aan te rekenen zijn.

Volgens directeur Ivo van der Mark van Hercuton (foto) is het experiment in Dordrecht het bedrijf heel goed bevallen. ‘Het distributiecentrum in Dordrecht is aantoonbaar beter gebouwd dan wat we eerder deden. En dan ligt de nadruk op aantoonbaar. Van het hele bouwproces is een dossier. Het project is elke twee weken opgeleverd in plaats van alleen de eindoplevering.’ Om die reden neemt Hercuton inmiddels ook een voorschot op de invoering van de nieuwe wet bij de bouw van een tweede distributiecentrum, in Vianen. Daar is de bouw gestart van een dc van 20.000 vierkante meter.

Private kwaliteitsborger

‘Vianen heeft vooraf summier getoetst op zaken als brandbeheersbaarheid, denk aan de aanwezigheid van sprinklerinstallaties, en of het project in het bestemmingsplan past’, meldt Van der Mark in het FD. Daarna nam de private kwaliteitsborger Seconed de controles over. Het rapporteerde de bevindingen op de bouwplaats tegelijk aan zowel de bouwer als de gemeente. Bij het volgende bezoek werd gemeld of eerdere punten van kritiek waren opgelost. Uiteindelijk werd bij de oplevering een volledig bouwdossier met alle tussenstappen aan gemeente en opdrachtgever overhandigd.

Volgens business development manager Marco Keijzer van Seconed is het in België al langer gebruikelijk dat een externe partij de bouw controleert. ‘Dat hangt samen met de zogenoemde decennale verzekering die bij grotere projecten vaak wordt afgesloten. Met die verzekering zijn de eigenaar en de bouwer de eerste tien jaar gevrijwaard voor de kosten van gebreken.’ De verzekering dekt voor de bouwer de in België grotere aansprakelijkheid voor bouwfouten af. Zo heeft de eigenaar de garantie dat een bouwfout wordt opgelost. In ruil daarvoor eist de verzekeraar wel een intensieve toets van een kwaliteitsborger.