Gerco Rietveld pleit voor meer focus op strategische inkoop

Inkoopspecialist en auteur Gerco Rietveld pleit voor meer focus op strategische inkoop en het zoveel mogelijk automatiseren van inkoopoperaties. Hij hield dit pleidooi voor een select gezelschap inkoopprofessionals in Nieuwegein tijdens ‘Purchasing Intelligence: op weg naar businessgedreven inkoop’ op 14 april 2015. Het seminar was een initiatief van Software AG en Lakran Procurement Professionals.

Door Ingrid Essenburg

Rietveld maakt onderscheid tussen twee inkoopwerelden en stelt voor beide werelden ook organisatorisch te scheiden. Hij trekt hierbij een vergelijk met de jaren tachtig waarin Sales en Marketing twee gescheiden disciplines werden. De ene inkoopwereld draait volgens Rietveld om operationele inkoop, vaak repetitieve inkoopoperaties, met een portfolio van routine- en performanceleveranciers en de andere wereld om strategische inkoop met een portfolio van strategische- en ontwikkelleveranciers.

Bruggen bouwen

‘Bij strategische inkoop gaat het om waardecreatie, oftewel een bijdrage leveren aan de realisatie van businessdoelstellingen. Bij operationele inkoop gaat het vooral om het realiseren van zo laag mogelijke transactiekosten en zo veel mogelijk besparingen’, licht Rietveld toe. ‘Deze verschillende werelden vragen ook om andere competenties van inkopers. Operationele inkoop vereist voornamelijk analytisch denkende, zaakgerichte inkopers, terwijl strategische inkoop meer mensgerichte inkopers vereist die bruggen kunnen bouwen.’

Rietveld spreekt in dit verband van respectievelijk de inkoop-practitioner versus de inkoopconsultant. De inkoop-practitioner zoekt zijn kansen upstream in de supply chain. Hij kijkt vooral of leveranciers wel leveren wat de organisatie eist, is gericht op het inkoopproces en stelt zichzelf de vraag: hoe kunnen we het beste inkopen? De focus van de inkoopconsultant is een andere. Hij zoekt zijn kansen downstream in de voorraadketen. Hij kijkt of leveranciers wel leveren wat ze kunnen, hoe ze de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren, de organisatie kunnen helpen en stelt zichzelf de inhoudelijke vraag: wat kunnen we het beste inkopen?

Anderhalf uur wachten

Om het belang van strategische inkoop te duiden, geeft Rietveld het volgende voorbeeld: ‘Als ik vanuit Amerika land op Schiphol sta ik vaak anderhalf uur te wachten op mijn bagage terwijl er een topsysteem voor bagageafhandeling in de kelder ligt. Alleen merk je daar, downstream aan die lopende band niets van die waarde, want ik moet lang wachten.’

Rietveld besluit zijn betoog met de twee verschillende agenda’s van beide inkoopwerelden en vat daarmee de verschillen nog eens samen. De agendapunten van operationele inkoop zijn: de juiste producten op de juiste tijd beschikbaar; kostenbesparingen (o.a. prijsreducties); operationele excellentie; efficiënte inkoopoperaties en lage transactiekosten. De agenda van strategische inkoop komt neer op business alignment: business begrijpen; met business samenwerken; businessdoelstellingen helpen realiseren en partnerships ontwikkelen.