GenAI helpt kansen in de supply chain te benutten

GenAI

Generatieve artificiële intelligentie (GenAI) gaat de werkwijze in supply chains radicaal veranderen. Dat blijkt uit het webinar van Supply Chain Media, waarin Piet Buyck van Logility uitlegt wat de impact van GenAI is. ‘Met deze technologie staat alle relevante informatie direct ter beschikking van alle betrokkenen. Daardoor kunnen we snel en adequaat reageren op veranderingen en de kansen benutten die daarmee gepaard gaan.’ 

Door Marcel te Lindert 

Beschouw generatieve artificiële intelligentie (GenAI) als je junior-assistent, adviseert Piet Buyck. ‘Dat is iemand die je goed kan helpen, maar niet over hetzelfde inzicht als jijzelf beschikt. Een junior-assistent kan je helpen een overleg voor te bereiden, antwoorden op je vragen te verzamelen en data te vertalen in grafieken. Maar een junior-assistent is niet iemand aan wie je de uiteindelijke beslissing toevertrouwt’, vertelt de senior vice president bij softwareleverancier Logility.

Inzet van GenAI bespaart werk en leidt wellicht tot reductie van het aantal banen in de supply chain, maar het blijven mensen die uiteindelijk de beslissingen nemen. ‘GenAI resulteert in kwalitatief betere en inhoudelijk interessantere banen. Ja, we hebben door AI minder mensen nodig, maar die zijn wel een stuk productiever dan voorheen. En dat is een welkome ontwikkeling in deze tijd waarin een tekort bestaat aan kenniswerkers’, stelt Buyck.

IPhone-moment

Piet Buyck is medeoprichter van Garvis, de start-up die een jaar geleden als één van de eerste supply chain softwareleveranciers GenAI inzette om informatie uit software te ontsluiten. Afgelopen najaar was deze innovatie één van de redenen voor de overname van Garvis door Logility. Buyck: ‘Onderzoek van Gartner laat zien dat de helft van de supply chain-organisaties de komende twaalf maanden GenAI wil implementeren. We hebben al eerder aangegeven dat dit het iPhone-moment voor GenAI is. Het is voor het eerst dat deze complexe technologie zo toegankelijk is voor het bedrijfsleven.’

Tijdens Webinar Wednesday legt Buyck uit wat GenAI is. ‘GenAI is de zelflerende vorm van artificiële intelligentie die via taal toegang biedt tot technologie. Dat is niet te verwarren met narrow AI, dat bestaat uit de algoritmes voor het oplossen van specifieke vraagstukken, zoals het bepalen van voorraadniveaus of het plannen van promoties. Ja, we kunnen GenAI inzetten om via chatbots met klanten te praten en om sneller softwarecodes te genereren, maar de mogelijkheden reiken veel verder.’

Antifragiliteit

De kracht van AI is dat we de complexiteit van de buitenwereld kunnen vertalen naar inzichten die we direct digitaal kunnen delen met alle betrokkenen. ‘Maar we willen niet alleen cijfers delen, maar ook het verhaal achter die cijfers. We willen uitleggen hoe we aan die cijfers komen, maar ook een bredere context schetsen zodat we ons kunnen aanpassen aan de gebeurtenissen in de buitenwereld’, verklaart Buyck. ‘Volgens onderzoek gelooft 89 procent dat de huidige onzekere en onvoorspelbare wereld blijft bestaan. AI helpt om een weg te vinden in deze wereld.’

Buyck verwijst naar de term antifragiliteit die door Gartner in de supply chain is geïntroduceerd. Antifragiliteit is het vermogen om wanorde om te buigen in kansen, mogelijkheden en groei. ‘Elke verandering brengt risico’s met zich mee, maar ook kansen. De vraag is hoe we die kansen kunnen benutten. Daarvoor moeten we onze supply chains niet alleen veerkrachtig en robuust maken, maar ook informatie creëren die ons in staat stelt adequaat te reageren op veranderingen.’

Geen leercurve meer

Veel bedrijven hebben hun supply chains de afgelopen jaren efficiënter gemaakt door beslissingsprocedures te centraliseren. Maar nu aanbod en vraag niet meer zo stabiel zijn als vroeger, groeit de noodzaak om tot in detail te begrijpen wat in elke uithoek van de supply chain gebeurt. Bestaande processen voor sales & operations planning (S&OP) schieten tekort, volgens Buyck. ‘S&OP is een uitvinding van de vorige eeuw om de verschillende silo’s binnen het bedrijf met elkaar te laten samenwerken. Alle silo’s maken hun eigen planning, waarna ze samenkomen om die op elkaar af te stemmen. Wat leidt tot een tijdrovend proces dat resulteert in compromissen.’

Met de inzet van GenAI komt dat proces er totaal anders uit te zien. Het is niet langer nodig dat een medewerker uit verschillende systemen data moet opduikelen om een voorraadrapportage te maken. Een vraag stellen in normaal taalgebruik aan de GenAI-applicatie volstaat om dezelfde inzichten te genereren. ‘Ander voordeel is dat de technologie in de cloud staat en daardoor schaalbaar is. En je kunt heel snel de scope verbreden van bijvoorbeeld demand planning naar andere disciplines. Bovendien heb je geen leercurve meer zoals voorheen bij het bouwen en steeds weer verfijnen van modellen. De mogelijkheden zijn eindeloos.’

De vraag vergroten

Buyck is gespecialiseerd in demand planning. Om uit te leggen wat de impact van AI op dit domein is, omschrijft hij demand als een rivier die blijft stromen. ‘Die vraag stroomt niet alleen naar je eigen bedrijf, maar ook naar al je concurrenten. Veel mensen proberen zo goed mogelijk te voorspellen welk deel van de rivier naar hun eigen bedrijf stroomt. Maar veel interessanter is de vraag hoe we die rivier kunnen vergroten. Daarvoor is het nodig om te begrijpen welke factoren bepalend zijn voor de omvang van de rivier. Of anders gezegd: welke gebeurtenissen in de buitenwereld, welke beslissingen van klanten en welke acties van concurrenten bepalen hoe groot de vraag is?’

Om snel te kunnen schakelen en de kansen te benutten, moeten we afstappen van hiërarchische beslissingsprocedures. Buyck haalt de woorden aan van oud-generaal Mart de Kruif, die ervoor pleit om verantwoordelijkheid laag in de organisatie neer te leggen. Als je in de frontlinie snel beslissingen moet nemen, heb je geen tijd om te wachten op het besluit van een generaal kilometers verderop. ‘Je moet mensen uitleggen wat het doel is, maar niet hoe ze dat moeten bereiken. Je moet de kaders aangeven waarbinnen mensen zelf kunnen beslissen hoe ze dat doel moeten bereiken. AI verschaft de informatie en snelheid die nodig is om die beslissingen te nemen.’

Meer verkoop

Buyck eindigt het webinar met een praktijkvoorbeeld van een medicijnenproducent. Die ziet opeens de vraag naar een bepaald medicijn enorm pieken omdat een concurrent dat medicijn niet kan leveren. Die informatie belandt in een spreadsheet die uiteindelijk terechtkomt bij de centrale planningsafdeling. Die wil meer weten over die piek en gaat op onderzoek uit, wat eindigt met een telefoontje richting de regionale planner met de vraag of deze piek eenmalig is of niet. ‘Met AI staat diezelfde informatie alle betrokkenen direct ter beschikking.’

De resultaten van AI zijn tot nu toe veelbelovend. De vertraging in informatieoverdracht daalt met 70 procent, terwijl het aantal fouten in die informatie met 15 tot 30 procent afneemt. Het resultaat: de verkoop stijgt met 4 tot 6 procent. ‘En tot slot: deze nieuwe systemen leveren veel sneller waarde op. Met deze zelfregulerende AI-systemen heb je geen tientallen data-analisten nodig om ze op te zetten en in te stellen.’