Gemeenten verwachten impuls circulaire economie door coronacrisis

circulaire economie

Maar liefst 90 procent van de gemeenten verwacht dat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnelt. Dat blijkt uit een nieuw benchmarkonderzoek door Stec Groep. ‘Gemeenten denken dat bedrijven meer in de buurt gaan produceren en dat dit gelijk een kans is voor meer circulair ondernemen’, aldus Evert-Jan de Kort, senior partner bij Stec. Hiervoor zijn dan wel geschikte plekken nodig: 85 procent van de gemeenten is van mening dat daar nog aanpassingen aan de werklocaties voor nodig zijn.

Het Rijk streeft naar een volledig afvalloze economie in 2050 en gemeenten spelen een belangrijke rol in deze transitie. Driekwart van de 120 onderzochte gemeenten stelt in het onderzoek dat de coronacrisis heeft aangetoond hoe fragiel en niet-duurzaam de mondiale supply chains zijn. ‘We zien dat bedrijven nu kritischer kijken naar hun ketens en hun afhankelijkheid van bijvoorbeeld China. Dat biedt een kans voor het reorganiseren en moderniseren van de productie en om het gesjouw van allerlei producten en grondstoffen over de wereld te verminderen door stappen te zetten in circulariteit’, zegt Evert-Jan de Kort.

Perfecte plekken voor circulaire bedrijvigheid

Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol in het pakken van deze kansen. De overheid kan de transitie stimuleren met beleid, wet- en regelgeving, maar ook door perfecte plekken te bieden voor circulaire bedrijvigheid. Een goede circulaire werklocatie moet volgens gemeenten ongehinderd ruimte bieden aan het kunnen verwerken van afvalstromen tot nieuwe producten. De circulaire productie gaat immers vaak gepaard met geluid, stof en geur. Ook een optimale bereikbaarheid is essentieel volgens gemeenten. Niet alleen via de weg, maar ook via water, spoor, openbaar vervoer én digitaal.

Opvallend is de lage score die de gemeenten in het onderzoek toekennen aan de kwaliteit van organisatie en samenwerking op circulaire werklocaties. De Kort: ‘Circulaire economie draait juist om samenwerking. Organisatie en onderling vertrouwen zijn een belangrijke basis om bedrijfsprocessen te delen en stromen uit te wisselen. Bovendien zien we dat werklocaties waar goed wordt samengewerkt beter presteren en toekomstbestendiger zijn. Hier is dus nog echt een wereld te winnen.’

Samenwerking cruciaal voor succes circulaire economie

Bijna 80 procent van de gemeenten zegt dat de omslag naar een circulaire economie vraagt om een samenhangende visie en aanpak vanuit alle gemeentelijke disciplines. In de praktijk blijkt die gezamenlijke aanpak en het boeken van tastbare resultaten echter nog wel lastig, zo geven gemeenten in het onderzoek aan. Ook hier lijkt dus op het gebied van samenwerking nog veel te winnen. De Kort: ‘Circulaire economie is een integraal thema bij uitstek. Samenwerking binnen de gemeente is cruciaal voor succes. De nieuwe Omgevingswet, die samenhangend werken bevordert, biedt wat dat betreft kansen.’