Gemeentelijke regels belemmeren efficiency bevoorraden winkels

Vervoerders hebben jaarlijks 500 miljoen extra kosten aan de bevoorrading van winkels door gemeentelijke beperkingen. Omdat gemeenten hun eigen regels voor het goederenvervoer van en naar winkels opstellen, zijn er volgens onderzoek van verladers organisatie EVO meer dan 400 verschillende handboeken met meer dan 1600 regels voor stedelijke distributie. Dat schrijft het AD op 10 oktober 2013.

Een van de klachten is dat gemeenten met te krappe venstertijden werken. Daarnaast blijft het aantal rijbewegingen onnodig hoog doordat steden verschillende maximumlengtes voor vrachtwagens voorschrijven. Een andere ergernis is dat de vergunningen soms kenteken gebonden zijn. Verladers met meerdere auto’s moeten dan meer vergunningen betalen of noodgedwongen steeds dezelfde vrachtwagen nemen. De milieuzones maken de planning zonodig nog ingewikkelder.