Geloof in technologie

Wat is de toegevoegde waarde van informatietechnologie? En hoe verschilt de visie van Europese bedrijven ten opzichte van Amerikaanse? Dat zijn vragen die mij en met mij veel bedrijven bezighouden in het huidige tijdperk waarin technologie een steeds meer doorslaggevende rol speelt.

Om op deze intrigerende vragen eindelijk een duidelijk antwoord te krijgen, is Supply Chain Media begin dit jaar met groot enthousiasme ingegaan op het verzoek van het Amerikaanse analistenbureau Gartner om hun al acht jaar lopen onderzoek naar de behoefte en noodzaak van supply chain-technologie in de VS ook in Europa uit te voeren.

De kersverse resultaten van dit gezamenlijke onderzoek bevestigen in mijn ogen eindelijk wat ik de afgelopen twintig jaar al wist uit eigen observaties in de Amerikaanse en Europese wereld van supply chain software, maar nooit hard kon maken. Uit het onderzoek blijkt dat significant meer Amerikaanse bedrijven uiteenlopende aanleidingen zien om te investeren in supply chain-technologie dan Europese. Ook gebruiken twee keer zoveel bedrijven in de VS oplossingen voor business intelligence en analyse voor de supply chain als in Europa.

Ik heb altijd gezien dat Amerikaanse bedrijven veel meer het geloof hebben dat IT hen verder kan helpen. De Amerikaanse markt is dan ook veel groter en homogener dan de Europese om een investering van een paar honderdduizend dollar te verantwoorden als een soort innovatie-experiment. Een Nederlandse supply chain-directeur die bij een Amerikaans bedrijf werkt en aan dit onderzoek zelf ook heeft meegedaan, bevestigde wat ik al dacht. Hij zei dat hij heel terughoudend de vraag over mogelijke IT-investeringen had ingevuld, omdat het nog maar de vraag was of hij bepaalde wensen intern wel verkocht kreeg. Deze visie kwam ook spontaan naar voren tijdens een rondetafeldiscussie met een internationale groep supply chain-directeuren tijdens het supply chain-congres van Gartner in Londen.

De meeste Amerikaanse bedrijven zien procesverbeteringen, kostenreductie, efficiëntie en productiviteit als de belangrijkste prioriteit voor hun supply chain-organisatie. Ik heb de indruk dat zij deze intern georiënteerde focus gebruiken om investeringen in IT te kunnen bekostigen. Maar dit moet ik nog verifiëren in het volgende gezamenlijke onderzoek

Martijn Lofvers uitgeefdirecteur & hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl