Geld verdienen met leveranciers

Wilt u geld verdienen aan of met leveranciers? ‘Mét leveranciers’, zeg ik onmiddellijk. Natuurlijk wil elke organisatie de allerlaagste inkoopprijs bedingen bij haar toeleveranciers. Dat is een kwestie van goed onderhandelen. Als je bij die onderhandelingen maar onthoudt dat je je toeleveranciers hard nodig hebt voor een continue leverbetrouwbaarheid en voor hun kennis over innovaties. Leverbetrouwbaarheid is immers van belang voor maximale benutting van productiecapaciteit, voorkomen van productiestilstanden en tijdige levering aan klanten. En met kennis over innovaties kun je een efficiencyslag maken (denk bijvoorbeeld aan efficiëntere verpakkingen) of een voorsprong nemen op concurrenten. Ik pleit daarom voor meer samenwerking met leveranciers en meer aandacht voor de rol van inkoop als onderdeel van de ‘operational excellence’-strategie. Helaas onderschatten nog veel organisaties de impact van inkoop op de performance van de supply chain. Ongelofelijk, maar waar.

Piekbelasting ‘ontpieken’

Marel is een uitzondering op de regel: deze producent van vleesverwerkingssystemen besefte de impact van inkoop op de supply chain maar al te goed en werkt daarom intensief samen met zijn toeleveranciers. Met als resultaat dat de efficiency van de fabriek met maar liefst veertig procent is verbeterd. Hoe dat kan? Door inzicht te krijgen in de piekbelasting die de inkooporders van Marel veroorzaakten bij de toeleveranciers. Vanwege die piekbelasting liep Marels productie spaak, omdat toeleveranciers hierdoor niet tijdig konden leveren. Marel kijkt daarom nu niet alleen meer naar inkooporders die uitstaan, maar ook naar inkooporders die in de wacht staan (Purchase Order Requisitions). Op basis van deze informatie, die de producent deelt met zijn toeleveranciers, kan Marel besluiten om bepaalde bestellingen te vervroegen of uit te stellen. Hierdoor krijgt Marels fabriek goederen gelijkmatiger en tijdig aangeleverd, waardoor de productie niet meer spaak loopt door te late leveringen.

Schoolvoorbeeld

Marels inkoopstrategie en samenwerking met toeleveranciers is een schoolvoorbeeld van hoe inkoop en het beter benutten van beschikbare inkoopdata bijdraagt aan operational excellence. Alle productiebedrijven zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Het blijft wel zaak om te achterhalen welke bestellingen echt impact hebben op de productie en de levering aan klanten. Achter elke te late inkooporder aanhollen is verspilde energie. Kortom: ga ook efficiënt om met je eigen energie, want alleen zo genereer je dubbel zoveel efficiency in je organisatie.

Jacques Adriaansen
Director Every Angle Academy/Mede-oprichter Every Angle