Gebrek aan regelgeving belemmert doorbraak drones in logistieke sector

De inzet van drones in logistiek en supply chain laat volgens het overgrote deel van de werkgevers en werknemers op zich wachten vanwege het gebrek aan wet- en regelgeving. Hierdoor zijn bedrijven terughoudend met investeringen op dit gebied. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Hays. Een minderheid verwacht dat de inzet van drones banen gaat kosten.

Het onderzoek ‘Baan van de Toekomst’ werd uitgevoerd onder 350 professionals binnen de logistieke en supply chain-sector. Maar liefst 88 procent van de ondervraagden acht het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen op het gebied van wet- en regelgeving rondom drones. 44 procent verwacht dat door de inzet van drones nieuwe banen worden gecreëerd; slechts 35 procent denkt dat er door de inzet van drones banen zullen verdwijnen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat traditionele banen in de logistieke sector deels verdwijnen, maar dat ook nieuwe functies zullen ontstaan. De komst van nieuwe banen in combinatie met de aantrekkende economie maakt dat professionals verwachten dat de arbeidsmarkt de komende jaren flink aantrekt: 71 procent denkt dat de vraag naar arbeidskrachten in de sector tot en met 2025 toeneemt. 40 procent denkt dat die vraag – ondanks technologische ontwikkelingen – ook na 2025 groeit.

Vertrouwen in behoud van werk

Het vertrouwen in het behoud van werk in de sector is overigens groot. Slechts 21 procent van de ondervraagde professionals denkt dat zijn of haar huidige baan in 2030 niet meer bestaat. Wel is continue bijscholing essentieel, meent 90 procent van de ondervraagden. Ruim 41 procent van de werknemers denkt dat het overgrote deel van het personeel in de logistieke sector in 2030 meerdere werkgevers tegelijk heeft.

Waar de logistieke en supply chain-sector oorspronkelijk vooral werk bood aan mannen, neemt het aantal vrouwen in de branche de laatste jaren toe. De meerderheid van de ondervraagden verwacht dat deze trend doorzet. In de sector is volgens hen bovendien meer kennis en vaardigheid nodig op het gebied van technologie, creativiteit, mensgerichtheid en de kennis en kunde om milieuproblematiek en MVO-beleid om te zetten in nieuwe businessmodellen.

‘Werk steeds persoonlijker’

‘We zien ook in deze sector dat werk steeds persoonlijker wordt’, zegt Robbert van Veggel, managing director van Hays Nederland. ‘Werknemers zijn op zoek naar cultuur, waarden en sfeer die matchen met hun eigen karakter en overtuigingen. Organisaties die succesvol willen zijn, moeten (potentiële) kandidaten emotioneel raken om ze binnen te halen en te houden. Dat is de nieuwe uitdaging als het gaat om recruitment in deze sector.’