Gebrek aan datastrategie drukt rendement transportbedrijven

datastrategie

Waar voor veel bedrijven in transport en logistiek IT vooral een valkuil is die de kleine marges nóg kleiner maakt, kan door een slim gebruik van data wel degelijk ook geld verdiend worden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Panteia, in opdracht van Transport en Logistiek Nederland, TVM-verzekeringen en ING.

Panteia onderzocht welke kansen en bedreigingen een verdere automatisering en het gebruik van big data bedrijven in transport en logistiek bieden. In een sector met heel kleine winstmarges kan een slim gebruik van IT en data die marges zekerstellen en zelfs verhogen. Toch hebben investeringen in digitalisering vaak een averechts effect, blijkt uit het onderzoek.

Investeringen in IT leveren een bedrijf vaak efficiëntiewinst op – en dus voordeel ten opzichte van de concurrent. Maar deze winst leidt uiteindelijk vaak tot lagere prijzen. Want als de concurrentie uiteindelijk soortgelijke systemen aanschaft, dalen de prijzen in de hele sector. Terwijl al die bedrijven wel een flinke investering hebben gedaan in een nieuw systeem. Gevolg: kleinere marges, over de hele linie.

Data onvoldoende benut

Volgens Panteia komt dat doordat bedrijven de data die automatisering van de sector oplevert, nog onvoldoende benutten. De onderzoekers pleiten dan ook voor een datatransitie in de sector, bijvoorbeeld door te investeren in automatisering en data-analyse met een langetermijnvisie (inclusief het aannemen of inhuren van IT-specialisten), door te zorgen dat alle IT-systemen gekoppeld kunnen worden en door open minded na te denken over nieuwe dienstverlening en producten.

Wanneer een bedrijf eenmaal de capaciteit heeft om data te analyseren, kunnen die data op verschillende manieren verzilverd worden. Door procesoptimalisatie bijvoorbeeld. Aan elkaar gekoppelde systemen kunnen veel handwerk vervangen en het proces efficiënter maken. Ook kan een goede data-analyse bedrijven helpen in de prijsonderhandelingen met hun klanten. Wanneer een vervoerder exact kan aantonen wáár hij wélke kosten maakt, staat hij sterker bij prijsonderhandelingen, aldus het rapport.

Winstgevendheid verbeteren

Een goede data-analyse kan ook de winstgevendheid van een bedrijf verbeteren door aanpassing van het businessmodel. Met de juiste data ziet een vervoerder met welke activiteiten hij de meeste winst maakt. Hij zou zich dus in die activiteiten kunnen specialiseren en andere activiteiten die hem weinig opleveren, laten vallen. Bedrijven kunnen ook direct geld verdienen met data door de ruwe data te verkopen, of door de ruwe data te verwerken en deze vervolgens door te verkopen.