Gartner: toppers gebruiken AI om processen in hoog tempo te optimaliseren

AI

De best presterende supply chain-organisaties investeren in artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) om hun processen in hoog tempo te optimaliseren. Een tempo dat zelfs meer dan dubbel zo hoog is als dat van slecht presterende collega’s, blijkt uit onderzoek van analistenbureau Gartner. Ook werd duidelijk dat deze toppers productiviteit als belangrijkste focus hebben om het bedrijfsmomentum vast te houden.

Gartner ondervroeg 818 in de supply chain werkzame mensen uit verschillende geografische gebieden en industrieën om te achterhalen hoe de keten zich aanpast aan veranderingen in economische waarden, duurzame groei stimuleert, het potentieel van digitale middelen benut om de productiviteit te verhogen en de beroepsbevolking en het netwerk van mensen nieuw leven inblaast.

Investeringsbeslissingen met een andere focus

‘Supply chain-organisaties die topprestaties leveren, nemen investeringsbeslissingen met een andere focus dan hun minder goed presterende collega’s’, stelt Ken Chadwick, VP Analyst bij Gartner. ‘Het verbeteren van de productiviteit is de belangrijkste factor voor toekomstig succes. De sleutel daarvoor ligt in het benutten van immateriële activa.’ De verschillen zijn volgens hem vooral zichtbaar in het digitale domein, waar de beste organisaties ver vooroplopen in het optimaliseren van hun supply chain-data met AI/ML-toepassingen, om zo waarde te creëren.

In het onderzoek werden organisaties beoordeeld op vijf belangrijke criteria die bedrijfs- en personeelsresultaten meten om zo hun prestatieniveau te bepalen. Eén van de belangrijkste bevindingen was, zoals Chadwick al zei, dat goed presterende organisaties een grote voorsprong hebben in het automatiseren en/of optimaliseren van processen die gebruikmaken van supply chain-data met behulp van AI/ML (zie afbeelding onder). ‘Goed presterende’ organisaties waren die organisaties die rapporteerden dat hun prestaties in de afgelopen twaalf maanden de verwachtingen overtroffen wat betreft de vijf metingen van supply chain-resultaten.

Waarde uit immateriële activa

Het verschil tussen goed en slecht presterende bedrijven bij het optimaliseren van processen met AI/ML wijst volgens Gartner op een diepere kloof in de strategie van organisaties. De best presterende organisaties geven steeds meer prioriteit aan het onttrekken van waarde aan hun digitale middelen om de productiviteit te verhogen, in plaats van digitale investeringen te doen om efficiëntie te bereiken, zoals kostenbesparingen.

Bij de top 5 van digitale investeringen waarvan verwacht wordt dat ze waarde zullen opleveren, zijn de toppers over de hele linie verder met de implementatie dan de slecht presterende organisaties. Het gaat hierbij om:

  • Samenwerken met IT om mechanismen voor de beveiliging van data op te zetten (74% tegen 61%)
  • Opstellen van ethische en bindende kaders voor dataprivacy wat betreft het gebruik van klantgegevens (68% tegen 50%)
  • Opnemen van cyberbeveiligingsmaatregelen in contracten met leveranciers en personeel (66% tegen 57%)
  • Vastleggen van supply chain-specifieke klanttevredenheidsgegevens (58% tegen 40%)
  • Analyseren en gebruiken van supply chain-specifieke data over klantgebruik en -tevredenheid (57% tegen 35%)

‘Het vastleggen, beschermen en vervolgens benutten van de data van een organisatie door het gebruik van AI/ML is een voorbeeld van hoe zij zich steeds meer richten op immateriële activa om nieuwe bronnen van waarde te ontginnen’, aldus Chadwick. ‘Goed presterende organisaties gaan van de initiële implementatiefase al snel over tot volledige adoptie. Dat resulteert in een betere besluitvorming die nieuwe bronnen van waarde aanboort.’

Vergelijkbare trends

Vergelijkbare trends vond Gartner in de manier waarop de best presterende supply chain-organisaties immateriële waarde halen uit hun investeringen in mensen en middelen. Volgens Chadwick zet de snelle technologische vooruitgang organisaties ertoe aan hun talent bij te scholen, waarbij investeringen in opleiding en ontwikkeling nodig zijn om de voordelen van deze digitale investeringen ten volle te benutten.

Bij het beheren van investeringen in middelen hadden de best presterende organisaties een grote voorsprong in het samenwerken met leveranciers om de consistentie te behouden. Ook werkten zij vaak uitsluitend met leveranciers die hun eigen risicocontroles hebben. Deze kenmerken zijn typerend voor organisaties die een betere supplier visibility hebben bereikt door het gebruik van volwassen data- en analysemogelijkheden.

Gartner