Gartner: markt voor drones is booming

drones

De markt voor professionele drones is momenteel booming. Volgens analistenbureau Gartner vliegen er in 2020 al 526.000 onbemande vliegtuigjes rond; een stijging van 50 procent ten opzichte van 2019. Tegen 2023 zal dat aantal zelfs opgelopen zijn tot 1,3 miljoen stuks. Met name de bouwsector, de verzekeringsbranche en de retail zullen de drones veelvuldig gaan inzetten.

‘De bouwsector is een early adopter van drones, waardoor deze branche wereldwijd ook het grootste aantal use cases laat zien’, aldus Kay Sharpington, hoofdanalist bij Gartner. Zij schat dat er in de bouw in 2020 al 210.000 onbemande vliegtoestellen per jaar worden ingezet, en in 2023 zelfs meer dan het dubbele daarvan. Drones worden er gebruikt voor taken als het onderzoeken van bouwplaatsen en het inspecteren van grondwerken, omdat deze zo sneller en veiliger zijn uit te voeren. Ook is er daardoor minder mankracht nodig.

Verzekeringsbranche

Ook in de verzekeringsbranche stijgt de inzet van drones sterk. ‘Drones worden in deze branche gebruikt voor het uitvoeren van inspecties van gebouwen en constructies na een claim, om zo de omvang en oorzaak van de schade te beoordelen’, aldus Sharpington. Politie- en brandweerdiensten maken volgens het analistenbureau inmiddels ook op flinke schaal gebruik van de vliegtuigjes. Ze blijken van grote waarde voor openbare veiligheidsoperaties, het beheer van bosbranden, onderzoek van de plaats van een misdrijf en opsporings- en reddingsoperaties.

Potentieel in retail

Gartner heeft marktcijfers opgesteld tot 2023, maar voorziet dat in de jaren erna vooral de retail het potentieel van drones zal gaan benutten. Hier zullen de vliegtoestellen vooral van waarde zijn voor snelle service en het verkrijgen van toegang tot klanten in afgelegen gebieden. Door de wettelijke beperkingen en de logistieke uitdaging van de coördinatie van vliegroutes, het beheer van het luchtruim in dichtbevolkte gebieden en van de verschillende ladingen is de inzet van drones in de detailhandel momenteel echter nog vooral een optie voor de langere termijn.