Gartner: ‘Kostenreductie hoog op de logistieke agenda’

‘Kostenreductie heeft de hoogste prioriteit van Logistiek, maar bedrijven zullen dit niet willens en weten ten koste laten gaan van service.’ Dat zei David Gonzales tijdens een executive briefing van Gartner in Amsterdam in maart 2016. Tijdens de interactieve sessie besprak de supply chain-analist met een select gezelschap de trends die de toekomst van de logistiek vorm geven.

Wereldwijd is meer dan de helft van de logistieke activiteiten uitbesteed aan logistiek dienstverleners. In 2015 ging er wereldwijd zo’n vier biljoen dollar om in de logistieke markt. Hoewel er in de retail een lichte tendens is om de logistiek meer in-house te houden, is de voorspelling dat tegen 2020 de top 10 logistiek dienstverleners tachtig procent van het logistieke volume zullen beheersen. Tegen het jaar 2018 zal twintig procent van de bedrijven hun logistieke operaties niet langer als kostencentrum runnen, maar als een centrum dat zowel interne als externe klanten bedient en een bijdrage levert aan de winst.

Gonzales verwacht in de toekomst veel fusies en acquisities bij logistiek dienstverleners en door deze consolidatie worden de spelers sterker. Gartners magische kwadrant van wereldwijde logistiek dienstverleners bevat opvallend veel Europese spelers, die zich overwegend in de kwadranten ‘uitdagers’ en ‘leiders’ bevinden. SDV en Pantos Logistics kwalificeren zich als nichespelers, maar geen enkele logistiek dienstverlener haalt het kwadrant ‘visionairs’. Dit valt te verklaren doordat het vermoedelijk kleinere startups met innovatieve businessmodellen zijn die nieuwe inzichten brengen. Deze passeren het filter van Gartner niet omdat de spelers in het Magic Quadrant een bepaalde omvang qua omzet moeten hebben.

Houding ten opzichte van complexiteit

Ingegeven door zijn publiek besteedde Gonzales veel tijd en aandacht aan het logistieke volwassenheidsmodel dat vijf stadia kent. 44 procent van de bedrijven bevindt zich in stadium 2; inmiddels weg van de op service gerichte silo-operatie (stadium 1) kijken deze bedrijven nu naar schaalvoordelen en efficiency. ‘Stadium 3, een geïntegreerde supply chain, is het omslagpunt als het gaat om kostengedrevenheid en is waar de meeste bedrijven nu op mikken. Logistieke volwassenheid heeft dus nog een lange weg te gaan’, zegt Gonzales.

Een elite van 0,2 procent mag zich netwerkorkestrator noemen (stadium 5) en slechts 5 procent bevindt zich in stadium 4, waar integratie met het netwerk heeft plaatsgevonden. Voorbeelden van bedrijven met deze mate van volwassenheid zijn drankenproducent Diageo en fashionretailer Inditex. Gonzales: ‘Meer volwassen bedrijven begrijpen de trade off tussen kosten en service beter.’

Complexiteit

Uit Gartners ‘Users Wants and Needs’-onderzoek blijkt dat hoge verwachtingen van de klant de factor is die het meest bijdraagt aan supply chain-complexiteit bij verladers. De volwassenheidsfase waarin producenten, groothandels en retailers verkeren, verandert hun houding ten opzichte van die complexiteit. Respondenten konden kiezen tussen ‘vermijden van complexiteit’, ‘reduceren van complexiteit’, ‘managen van complexiteit’ en tot slot het ‘exploiteren van complexiteit om concurrentievoordeel te behalen’.

Bedrijven in stadium 4 – met een hoge mate van volwassenheid – zijn vaker in staat om de complexiteit uit te buiten voor het behalen van concurrentievoordeel dan de minder volwassen bedrijven. Van alle respondenten zijn bedrijven in stadium 4 het minst genegen om de complexiteit te managen. Dat doen bedrijven in stadium 2 het vaakst. In stadium 4 is de grootste piek te zien bij het reduceren van complexiteit.

Drones

Verder stond Gonzales kort stil bij wat technologische ontwikkelingen. Uit het onderzoek blijkt dat Software as a Service het voorkeurslicentiemodel wordt voor nieuwe supply chain executie-software. ‘Er is momenteel veel vraag naar Global Trade Management-software. WMS is minder populair’, constateert Gonzales.

Voorts ontstond er een korte discussie over robotisering, een onderwerp waarover Gartner veel vragen krijgt. Dit had vooral betrekking op Automatic Guided Vehicles in het warehouse en de toepassing van drones voor transport. In 2013 kregen 327 drones een licentie van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om over Amerikaans grondgebied te vliegen. De FAA verwacht dat dit aantal stijgt naar 30.000 in 2020.