Gartner: inkoopmanagers op termijn onvoldoende toegerust voor hun functie

inkoopmanagers

Slechts 14 procent van de inkoopmanagers beschikt over voldoende talent om aan de toekomstige behoeften van hun functie te voldoen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van analistenbureau Gartner. Deze bevinding komt op een moment dat zakelijk inzicht en technologie/datacompetenties in rap tempo belangrijker zijn geworden dan de meer traditionele inkoopvaardigheden.

‘Inkoopmanagers hebben over het algemeen vertrouwen in hun kunnen en het vermogen om hun doelstellingen op korte termijn te halen’, zegt Fareen Mehrzai, Senior Director Analyst bij Gartner. ‘Onze gegevens tonen echter aan dat Chief Procurement Officers (CPO’s) zich zorgen maken over de toekomst en het hebben van voldoende talent om de transformatieve doelstellingen rond technologie te halen, net als het vermogen om als strategisch adviseur voor de business te fungeren.’

Tweedeling beoordelingen inkoopmanagers

Het onder 111 inkoopmanagers gehouden onderzoek laat een tweedeling zien tussen de beoordelingen van inkoopmanagers van de huidige en toekomstige talentbehoeften in de functie. Terwijl 46 procent van de respondenten vertrouwen heeft in hun huidige kunnen, is slechts 14 procent het ermee eens dat ze over voldoende talent beschikken om ook aan toekomstige eisen te voldoen. Het aantal respondenten dat het absoluut oneens is met de stelling over voldoende talent te beschikken, verdrievoudigde ten opzichte van het huidige niveau toen hen gevraagd werd naar hun toekomstige behoeften.

De oorzaak van het gebrek aan vertrouwen over het functioneren in de toekomst is een verschuiving in de belangrijkste competenties die CPO’s nodig hebben om de doelstellingen in verband met inkooptransformatie te behalen. 69 procent van de respondenten meldt dat zakelijk inzicht belangrijker is geworden in de afgelopen twaalf maanden, terwijl 68 procent aangeeft dat technologie en datavaardigheden extra belangrijk zijn geworden. Slechts 26 procent zegt dat ‘traditionele inkoopcompetenties’ aan belang hebben gewonnen.

Flinke kloven in behoeften

‘Inkoopmanagers zijn zich ervan bewust dat de competenties die nodig zijn om transformatie te stimuleren, verschillen van de traditionele inkoopvaardigheden en dat er flinke kloven bestaan tussen hun huidige en toekomstige behoeften aan de belangrijkste competenties’, aldus Mehrzai. ‘96 procent van de respondenten meldt ten minste een kleine kloof in hun behoeften aan technologie- en datavaardigheden, terwijl 86 procent datzelfde rapporteert wat betreft zakelijk inzicht.’

De onderzoeksgegevens van Gartner suggereren dat er meer werk moet worden verricht in het verfijnen van competentieplanningsstrategieën om te voldoen aan toekomstige behoeften aan talent in de inkoopfunctie. Hoewel meer dan 65 procent van de respondenten aangeeft dat hun organisatie specifieke strategieën heeft om zich te richten op de meest kritieke competenties, gelooft slechts 31 procent dat hun huidige competentiemodellen relevant zijn voor het werk van hun medewerkers.

Evalueren competentieniveaus

‘Bij het evalueren van de huidige competentieniveaus zien we dat inkoopmanagers het meest vertrouwen op feedback van collega’s en belanghebbenden, terwijl minder dan de helft aangeeft competentiegerichte interviews te houden om de vaardigheden van hun personeel rechtstreeks te evalueren,’ aldus Mehrzai. ‘Gezien de aanzienlijke hiaten in de meest kritieke toekomstige competenties, moeten CPO’s overwegen hun opties uit te breiden in de manier waarop ze hun personeel trainen en evalueren.’