Functioneren van IT kan arbeidsrelatie kenniswerkers maken of breken

kenniswerkers

Kenniswerkers zijn voor hun job nu zó afhankelijk van informatietechnologie, dat de mate van functioneren van de IT bij hun werkgever de arbeidsrelatie kan maken of breken. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport ‘The 2021 State of Work’ van Adobe-dochter Workfront, dat deze week verschijnt. Een bevinding die dus ook geldt voor alle supply chain-planners.

Na een coronajaar van thuiswerken, maakt Workfront de balans op. Dát informatietechnologie (IT) steeds belangrijker wordt, was al duidelijk geworden uit eerdere onderzoeken. En volgens het nieuwe onderzoek zijn kenniswerkers nog steeds uiterst betrokken bij hun werk. Maar hun motivatie en productiviteit valt of staat met hun IT, toont het zevende Workfront-onderzoeksrapport.

Eén op de drie millennials (37 procent) neemt positieve geluiden over de IT-situatie bij een mogelijke werkgever mee in de afweging waar hij of zij wil werken. En de Generatie X daarvoor doet dat inmiddels ook steeds meer: in 26 procent van de gevallen. Niet zo vreemd, nu rond de 80 procent van de ondervraagden aangeeft dat informatietechnologie bepaalt of hij of zij optimaal kan werken.

En goed werk leveren ze opvallend graag: eveneens 80 procent vindt ‘optimaal presteren’ net zo belangrijk als de financiële verdiensten. Ook opvallend in het afstandelijke coronajaar: 80 procent vindt het teamwork van essentieel belang om aan te blijven in een baan. Voor het presteren in teamverband zegt rond de 60 procent van de ondervraagden afhankelijk te zijn van informatietechnologie, vanwege bijvoorbeeld de samenwerking, het werkbeheer, de communicatie en de planning & organisatie.

IT moet nu ook het snelle, kleine schakelen overnemen

‘Het coronajaar maakte dat goede verbindingstechnologie een voorwaarde is om überhaupt met het werk en elkaar verbonden te kunnen zijn. Maar op afstand ontbreekt altijd de subtiele onderlinge communicatie en de snelle groepsdynamiek. Informatietechnologie moet nu, op afstand, ook dit snelle, kleine schakelen overnemen. Dat lukt niet makkelijk met ad hoc georganiseerd werk verspreid over ettelijke platforms’, zegt Swen Arnold, regiodirecteur Benelux van Workfront.

Voor kenniswerkers, die geen tastbare producten leveren, is het momenteel niet noodzakelijk fysiek naar hun werk te komen. Daardoor is de kwaliteit van hun werk nóg afhankelijker van de kwaliteit van hun IT-gereedschap. Maar liefst 80 procent geeft daarbij aan dat informatietechnologie (heel) belangrijk is om de productiviteit te verbeteren. Alleen de waarde van een ‘betrokken leidinggevende’ stijgt daar met 83 procent bovenuit.