Forto: 50% van zeevrachtvolume met CO2e-emissiecompensatie verscheept

Forto

Van het zeevrachtvolume dat in het derde kwartaal van 2021 geboekt werd bij Forto, werd 50 procent verscheept met een CO2e-emissiecompensatie. Ook gaf in die periode 65 procent van de klanten aan de uitstoot van hun zeevrachtzendingen te willen compenseren. Dit is het hoogste percentage klanten tot nu toe. Het percentage werd ook ruim voor de oorspronkelijke prognose – 2023 – van de leverancier van gedigitaliseerde expeditie- en supply chain-oplossingen bereikt.

CO2e staat voor koolstofdioxide-equivalent en is een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de aarde, gebruikmakend van een gelijke concentratie CO₂. Volgens Forto wijzen de in het derde kwartaal behaalde cijfers op een versnelde adoptie van klimaatgedreven oplossingen door klanten.

Het markeert volgens de leverancier ook een belangrijke volgende stap in de langetermijndoelstelling van het bedrijf om de transformatie naar duurzame supply chains te stimuleren. ‘Wij zien deze cijfers als positieve indicatoren van een belangrijke verschuiving in de markt. Duurzaamheidsthema’s staan meer dan ooit op de agenda’s van klanten’, aldus Michael Wax, CEO en medeoprichter van Forto.

Klimaatneutraliteit in de logistiek

In april dit jaar kondigde Forto zijn streven aan de transporten 100 procent klimaatneutraal te maken tegen 2025. Het bedrijf wil zo de wereldwijde impact van verscheping en transport op mens en planeet aanpakken. Forto geeft klanten daarvoor inzicht in hun emissies, met daarbij informatie die hen in staat stelt op basis van die gegevens beslissingen te nemen. Het doel is dat duurzame keuzes de standaard worden, wat volgens het bedrijf bereikt kan worden door klimaatactie gemakkelijk te maken. Ook berekent, vermindert en compenseert Forto de eigen footprint, met CO2e-neutraliteit als doel.

De leverancier werkt daarnaast aan de opbouw van een netwerk van partners en samenwerkingsverbanden op mondiaal niveau om gezamenlijk duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen te realiseren. ‘Duurzaamheid moet een integraal onderdeel worden van elke bedrijfsfilosofie’, stelt COO Michael Ardelt. ‘We hopen niet alleen een impact te hebben op ons bedrijf, maar op de hele industrie. Dat betekent samenwerken met onze klanten, onze partners en een verscheidenheid aan bedrijven om deze duurzaamheidsinitiatieven gezamenlijk vooruit te helpen.’

Duurzaam bedrijf is ook een toekomstbestendig bedrijf

Het bedrijf laat weten sterk te geloven in een wereld van vrije en eerlijke handel en verbindt de voordelen van wereldwijde handel met een duurzame manier van goederentransport. Los van het verminderen van de milieu-impact en het verbeteren van de sociale omstandigheden, is een duurzaam en evenwichtig bedrijf ook een toekomstbestendig bedrijf, aldus Forto. Doel is dan ook om supply chains toekomstbestendig te maken en de sector voor te bereiden op de uitdagingen van de volgende eeuw.