Foodretailer waardeert leverancier met een zesje

foodretailer

Foodretailers, waaronder supermarkten, waarderen hun samenwerking met toeleveranciers met het rapportcijfer 6+. Retailers storen zich vooral aan het feit dat ze regelmatig te laat of onvolledig worden beleverd. Dat blijkt uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en softwareleverancier Slimstock onder 26 foodretailers.

Naast leveringen die te laat of incompleet zijn, constateert 65 procent van de foodretailers dat bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie regelmatig capaciteitsproblemen hebben, bijvoorbeeld bij promoties. Meer dan de helft van de retailers vindt daarnaast dat toeleveranciers flexibeler moeten zijn bij urgente problemen.

Op de vraag of ze bereid zijn om meer informatie met toeleveranciers te delen, zeggen de onderzochte retailers volmondig ja. Tenminste als het gaat om informatie over promoties (92%) en toekomstige bestellingen (85%). Een veel kleiner deel, 27 procent, is bereid om ook de POS-gegevens (Point of Sale) uit zijn winkels met ketenpartners te delen.

Beperkte bereidheid om keteninformatie te delen

Volgens Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management op Nyenrode, heeft de gebrekkige samenwerking tussen foodretailers en toeleveranciers te maken met de beperkte bereidheid om keteninformatie te delen. ‘Er wordt vaak gedacht dat bedrijven in de fast moving consumer goods voorop lopen met ketensamenwerking, maar de praktijk blijkt toch enorm weerbarstig’, aldus Van der Veen.

‘Het feit dat er zoveel capaciteits- en flexibiliteitsproblemen zijn, doet de vraag rijzen of de keten wel is ingericht op flexibiliteit. Misschien wordt alles te veel door efficiency gedreven. Retailers hebben een flinke bereidheid om data te delen, maar dat ze juist terughoudend zijn met POS-data is weer geen goede zaak. De essentie van een goed werkende supply chain is dat die geheel door de consumentenvraag wordt gedreven en de POS-data geven die juist het beste weer.’