Foodbyte toegevoegd aan Data Management Services GS1

Foodbyte

Fabrikanten die levensmiddelen in databank GS1 willen invoeren, kunnen voortaan logistieke en etiketinformatie laten vastleggen door een nieuwe Data Management Service (DMS): Foodbyte. Het is de vierde DMS in Nederland voor GS1 Data Source. 

In GS1 Data Source legt de leverancier éénduidig productinformatie van haar artikelen vast zodat afnemers daarover kunnen beschikken. Foodbyte heeft na een uitvoerig traject de benodigde certificering hiervoor ontvangen van GS1. Het bedrijf wil de vastlegging van data gaan uitvoeren bij andere databanken, waaronder PS in foodservice en SIM.

‘We zijn hier aanvankelijk mee gestart om de doorlooptijden te verbeteren’, zegt Edgar Koelewijn, Business Information Manager bij Foodbyte. ‘Het idee om een nieuwe DMS op te richten, werd door zowel de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) als GS1 toegejuicht, omdat het voor extra controlecapaciteit zorgt.’

Foodbyte biedt aan klanten in de levensmiddelenbranche extra toegevoegde waarde, vanwege de focus op levensmiddelen. Het beschikt ook over een landelijk dekkend transportnetwerk om deze bij fabrikanten op te halen. Dit helpt om snel informatie vast te leggen en een hogere datakwaliteit mogelijk te maken.

Physical Data Quality-checker

Een koppeling van Foodbyte met het softwaresysteem van SyncForce zorgt voor automatische verwerking van gegevens in GS1 Data Source. Voor het vastleggen van de data maakt Foodbyte gebruik van de Physical Data Quality (PDQ)-checker. Deze is ontwikkeld als extensie op het Product Success Platform van SyncForce. Fabrikanten die gebruik maken van dit platform kunnen bij de invoer van een product kiezen of ze gebruik willen maken van de PDQ-checker van Foodbyte.