Focus supply chain manager evolueert naar end-to-end

De functie van supply chain management heeft zich in Europa ontwikkeld van een operationele logistieke functie tot een tactische en soms zelfs strategische. Deze functie legt een sterke nadruk op planning, waarmee de link van marktvraag naar belevering wordt gelegd. In veel bedrijven ligt de focus nog veelal op distributie stroomafwaarts in de keten; een geïntegreerde end-to-end-aanpak in supply chain is nog niet wijdverspreid op dit moment. ‘Er is nog een hele evolutie te gaan’, stelt Danny Boeykens, partner bij adviesbureau Möbius.

Vlerick Business School, recruiter Hudson en Möbius hebben recentelijk een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de supply chain-organisatie en de positie van supply chain managers in Europa. Voor dit uitgebreide onderzoek hebben de drie onderzoekspartners bijna 340 supply chain-professionals uit verschillende branches een online survey laten invullen. De meerderheid van de respondenten, ongeveer negentig procent, heeft zijn kantoor in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland. ‘Er is zeer weinig vergelijkingsmateriaal wat betreft onderzoek naar human resources in de supply chain’, geeft onderzoekster Jasmijn Verbrigghe van Vlerick aan. In 2008 onderzochten Vlerick, Insead en S&V Management Consultants voor het laatst de rol en het profiel van de supply chain manager.

Centraal of decentraal

Het onderzoek heeft heel gespecificeerd gevraagd naar de plek van supply chain-afdeling in de organisatiestructuur. Bij een derde van de respondenten bestaat een functionele structuur waarbij de supply chain direct rapporteert aan de CEO. Iets meer dan een kwart van de bedrijven heeft een divisiestructuur waaronder SCM valt. Bij zestien procent van de respondenten bestaat er een gecentraliseerde matrixstructuur waarin de centrale supply chain-functie de ketens voor alle divisies managet. Een kwart van de bedrijven kent een hybride structuur waarin sommige supply chain-verantwoordelijkheden decentraal liggen en andere juist centraal.

Uit het onderzoek blijkt dat de functionele structuur niet alleen het vaakste voorkomt, maar qua waardering ook het hoogste scoort met tachtig procent tevreden respondenten in dit type bedrijven. ‘Hoe meer control bij de supply chain-functie, hoe meer tevreden deze supply chain-professionals zijn’, verklaart Boeykens van Möbius. ‘Waarschijnlijk hebben deze supply chain managers daar zelf aan meegebouwd.’ De hybride matrixstructuur komt met zeventig procent tevreden als tweede uit de bus. Een kwart van de bedrijven waar SCM onder de divisie valt, is ontevreden, het hoogste percentage van de vier organisatievormen. Bij de centrale matrixstructuur is een vijfde ontevreden hierover.

Versnipperde verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheden van de supply chain managers lopen nogal uiteen in Europa, blijkt uit het onderzoek. Slechts 21 procent heeft de volledige verantwoordelijkheid over Planning, Inkoop, Productie en Logistiek. De meeste respondenten, namelijk 26 procent, leiden de afdeling Planning plus Logistiek. Over de gehele linie zijn dit de processen die het vaakst onder hun verantwoordelijkheid vallen.

De interne samenwerking met andere belangrijke bedrijfsfuncties is lang niet altijd vanzelfsprekend. In iets meer dan dertig procent wordt de supply chain-functie slechts geïnformeerd of hebben zelfs helemaal geen rol bij nieuwe productinnovaties en -lanceringen. In ruim veertig procent is er slechts passieve of geen informatie-uitwisseling met de marketing- en verkoopafdeling.

Kijkend naar samenwerking met andere bedrijven valt op dat bijna zestig procent van de supply chain-afdelingen verantwoordelijk is voor de samenwerking met leveranciers. Slechts een derde heeft die verantwoordelijkheid over samenwerking met afnemers.

Introverte brandweerman

‘Supply chain managers willen analyseren en doen graag brandweerwerk, op hun eigen manier’, vat Boeykens de persoonlijkheid van de supply chain manager samen. Het is tachtig procent van de gevallen een man, hoewel het de verhoudingen tussen aantallen man en vrouwen wel is verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden. De supply chain manager is duidelijk een probleemoplosser: hij analyseert het probleem om er zeker van te zijn het te snappen, maar tackelt het probleem pas wanneer het zich voordoet. Hij gelooft in geleidelijke verbeteringen, niet echt in radicale innovaties.

Binnen de groep van respondenten scoren de supply chain managers met brede verantwoordelijkheid hoger op strategische competenties dan met name de logistiek managers. Bij de inkopers is de lage score op ondernemerschap opvallend: zij zijn nog veelal gericht op inkoopprijs. Bij supply chain managers is de arbeidstevredenheid significant hoger dan bij inkopers en logistiek managers. ‘Mensen die ontevreden zijn, vinden dat ze te weinig kansen krijgen. Bedrijven dreigen deze mensen te verliezen’, waarschuwt Boeykens.