Fluke optimaliseert steeds verder met ShipitSmarter

[Partnercontent]

Fluke, leverancier van test- en meetapparatuur, begon een jaar of vijf geleden ShipitSmarter te gebruiken om meerdere vervoerders in Europa concurrerend in te kunnen zetten. Inmiddels wil Fluke via deze online TMS-software elke zending – inbound of outbound – kunnen volgen om voortdurend de processen te verbeteren, want daarin zit momenteel de winst.

Ad Valk:
“Global visibility informatie draagt bij aan verbetering van ons proces”

Met distributiecentra en fabrieken in een groot deel van Europa en vertakkingen daarbuiten is het distributienetwerk van Fluke fors te noemen. Tot 2004 werkte het bedrijf, onderdeel van Danaher, met slechts één vervoerder, maar om de transportkosten te drukken besloot Fluke met meer vervoerders te gaan werken. De keus viel op ShipitSmarter als facilitator van het transport management. “Een oplossing als die van ShipitSmarter heb je nodig om degenen die de transportopdrachten aanmaken op een uniforme manier te laten werken en de keuze voor de transporteur te automatiseren”, zegt Ad Valk, logistiek manager EMEA van Fluke.

De harde kostenbesparingen bleken vrij snel te realiseren, maar de focus op het kunnen werken met meerdere vervoerders verschoof al gauw naar ‘supply chain visibility’, dus kunnen zien wat er met welke zending gebeurt en vervolgens op basis van het integrale beeld daarvan procesverbeteringen realiseren.

Transparantie in proces
Een zending goed in beeld hebben blijkt een zegen voor Fluke. Door de afdeling Customer Service en later ook de klanten inzicht te geven in de track&trace-informatie is het aantal telefoontjes daarover tussen de klantenservice en het operationeel team met tachtig procent gedaald; de klanten zelf bellen zo’n 70 procent minder met vragen over de zendingstatus. Dat is gerealiseerd met directe toegang tot ShipitSmarter, maar ook door die oplossing te koppelen aan het Oracle ERP-systeem van Fluke. Inmiddels is ShipitSmarter ingezet op 15 distributielocaties, met in totaal 24 werkstations.

Het analyseren van de data uit ShipitSmarter bleek meer op te leveren dan Valk en zijn collega’s hadden verwacht. “We dachten oorspronkelijk vooral te besparen door vervoerders creditnota’s te vragen voor zendingen met een gegarandeerde doorlooptijd die niet op tijd bij klanten blijken te zijn afgeleverd. Maar de informatie heeft ons ook heel goed inzicht gegeven in de verkeersstromen, bijvoorbeeld als er meerdere zendingen op dezelfde dag naar dezelfde klant gaan. Dat geeft heel veel consolidatiemogelijkheden. We hebben ook analyses kunnen doen op volume versus gewicht van zendingen en met dat inzicht hebben we onze verpakkingen compacter gemaakt.”

Inzicht vergroten
Uiteindelijk helpt de verzamelde informatie Fluke weer in contractonderhandelingen met de vervoerders. “We hebben nu een betere onderhandelingspositie en kunnen met een what-if-analyse snel zien wat de gevolgen zijn van bepaalde factoren. We hebben ook meer inzicht in de toeslagen die transporteurs hanteren.”

Het outbound-transport met de klanten was het begin; inmiddels is ShipitSmarter ook voor delen van de inbound-logistiek ingezet. De software is ingezet voor ‘reverse logistics’ voor bijvoorbeeld het ophalen van zendingen voor de service-afdeling, voor de levering van grondstoffen voor productielocaties in Engeland en Duitsland en voor een ‘drop shipping’-model waarbij zendingen vanuit de VS voorgelabeld en geconsolideerd naar Europa komen, waar ze door UPS weer worden gedistribueerd. “Dat is buitengewoon succesvol, dus dat gaan we volgend jaar ook in de omgekeerde richting doen.”

Proces optimalisatie
Ook vrachtnotacontrole en het automatisch doorsluizen van die gegevens naar het ERP-systeem staan nog op de rol. Valk: “We pakken het heel gefaseerd aan. De analyse van de informatie toont ons steeds weer nieuwe mogelijkheden.