Flamco krijgt grip op performance en voorraadbeheer

Flamco, leverancier en producent van kwaliteitssystemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning, wilde meer grip op de operationele processen krijgen en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Daardoor ontstond de behoefte aan een geïntegreerd ERP-systeem. Recentelijk rondde ICT-consultancybedrijf Ciber de eerste fase van de wereldwijde SAP ERP-implementatie bij Flamco succesvol af. ‘We beschikken nu over een integraal inzicht om onze operationele processen verder te stroomlijnen en de kosten te reduceren’, zegt Arthur Liebers, Program Manager SAP bij Flamco, in een persbericht van 7 juli 2014.

Flamco beschikt over dertien internationale verkoopkantoren wereldwijd en zes productielocaties in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China. Voor een internationale onderneming als Flamco is het afstemmen van vraag en aanbod één van de grootste uitdagingen. De geproduceerde goederen moeten over de verschillende markten worden verdeeld, waarbij het werkkaptiaal geoptimaliseerd wordt.

Het hoofdkantoor van Flamco in Nederland, waaronder alle productie- en verkoopactiviteiten vallen die vanuit Nederland worden aangestuurd, heeft het nieuwe systeem onlangs als eerste in gebruik genomen. Het biedt Flamco zichtbaarheid in de supply chain en de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen in sales en de operationele planning met behulp van forecasting.

Op basis van de verwachte verkoop kan besloten worden om een bepaalde markt meer goederen te leveren en een andere markt minder. Dit zorgt er niet alleen voor dat goederen sneller geleverd worden aan de klant, maar voorkomt ook onnodige kosten voor opslag van voorraad.

Available-to-promise

In het verleden maakte Flamco gebruik van verschillende systemen om de resources te beheren. Het nieuwe SAP ERP-systeem biedt de producent de mogelijkheid om data over operationele processen beter te benutten. De leverbetrouwbaarheid wordt verbeterd dankzij de Available to Promise-module binnen het systeem. Flamco kan klanten op basis van de beschikbare data nauwkeurig informeren over wanneer goederen geleverd worden.

Daarnaast biedt het ERP-systeem inzicht in de kostenopbouw op productniveau en de marges op verkochte producten. Ook biedt het de mogelijkheid om te sturen op het primaire proces met behulp van historische data en de beschikbare forecast. Dit stelt Flamco in staat om de marktpositie te verstevigen en meer omzet te realiseren uit bestaande middelen. ‘Wij zijn zeer tevreden over de rol van Ciber in het project en zien uit naar de verdere internationale uitrol’, aldus Liebers van Flamco.